Universiteit Leiden

nl en

Leiden-Zürich seminar over terrorisme en strafrecht

Op 10 tot en met 12 mei heeft een aantal studenten van Honours College Law deelgenomen aan een driedaags seminar over het thema ‘terrorisme en strafrecht’ georganiseerd door de Leidse afdeling Straf- en strafprocesrecht in samenwerking met de Universiteit van Zürich.

In het voorjaar van 2017 is het Honours College Law-vak ‘Leiden/Zürich Criminal Law Seminar’ aangeboden door de afdeling Straf- en strafprocesrecht. Dit vak is als uitvloeisel van een LERU-uitwisseling in samenwerking met professor Marc Thommen, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit van Zürich, tot stand gekomen en had dit jaar als thema ‘terrorisme en strafrecht’. De Leidse studenten volgden gedurende een aantal weken hoorcolleges over dit thema, verzorgd door prof. Maartje van der Woude en prof. Jan Crijns. Vervolgens hebben zij onder begeleiding van Jelle Cnossen en Mojan Samadi een paper geschreven.

Het vak is afgesloten met een driedaags seminar (10 t/m 12 mei) waaraan zowel Leidse studenten en docenten als studenten en docenten van de Universiteit van Zürich hebben deelgenomen.

Interessante presentaties

Tijdens dit seminar hebben de studenten gezamenlijke presentaties gegeven over de papers die ze in het kader van dit vak hebben geschreven. Daarnaast hebben diverse gastsprekers dit thema vanuit verschillende perspectieven belicht. Marja Horstman, plaatsvervangend directeur-generaal van de AIVD, stond in haar lezing stil bij het werk van de AIVD bij de bestrijding van terrorisme. Bart Schuurman (onderzoeker bij het Institute of Security and Global Affairs, Universiteit Leiden) besprak aan de hand van de bevindingen uit zijn promotieonderzoek naar de Hofstadgroep de wijze waarop terroristische groeperingen ontstaan. Officier van Justitie Ronald Steen (voormalig landelijk terreurofficier) en advocaat Michiel Pestman (Prakken d’Oliviera advocaten) stonden stil bij de knelpunten die de opsporing en vervolging van terrorismezaken met zich brengen vanuit OM- en verdedigingsperspectief. Marloes van Noorloos (UHD straf- en strafprocesrecht, Tilburg University) heeft tot slot een afsluitende lezing verzorgd waarin zij de ontwikkelingen op het gebied van strafrechtelijke terrorismebestrijding besprak en deze in een breder rechtspolitiek perspectief plaatste.

Dit seminar bood hiermee een uitstekende mogelijkheid voor studenten om kennis te maken met professionals uit de rechtspraktijk en stelde hen in de gelegenheid samen te werken met internationale studenten en docenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.