Universiteit Leiden

nl en

Leiden succesvol met elf Vidi-beurzen

NWO kent elf Leidse onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toe. De onderwerpen lopen uiteen van Cicero en spierdystrofie tot de kern van crimmigatie.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Met de beurs kunnen zij de komende vijf jaar een eigen onderzoekslijn opzetten.

De 11 Leidse Vidi's vormen ruim 12 procent van de in totaal 87 Vidi-beurzen die NWO dit jaar uitreikt. NWO ontving hiervoor 572 aanvragen; het toekenningspercentage is daarmee 15 procent. 27 vrouwen ontvangen een Vidi, en 60 mannen. In Leiden zijn 5 van de 11 laureaten vrouw.

Overzicht Leidse winnaars

Nadia Soudzilovskaia, Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
Bodemschimmels zijn vervlochten met koolstofvastlegging

Bodemschimmels die samenleven met plantensoorten bepalen de bodemkwaliteit en de hoeveelheid koolstof in de bodem. Echter, verschillende plantensoorten komen voor met andere bodemschimmels. Een verandering in de plant‐ of schimmelsamenstelling kan grote gevolgen hebben. Soudzilovskaia onderzoekt met experimenten en modellen de tot nu toe onbekende mechanismen die tot zo’n verandering kunnen leiden.

Martijn Luijsterburg, Humane Genetica (LUMC)
Frontale botsing: DNA reparatie tijdens transcriptie in kaart gebracht

Eiwitmoleculen die de DNA-code aflezen kunnen frontaal botsen op beschadigingen in het DNA. Als deze botsingen niet verholpen worden, veroorzaken ze celdood, veroudering en neurodegeneratie. De onderzoekers bestuderen met geavanceerde microscopische methoden en eiwitanalyses hoe cellen deze botsingen verhelpen, welke eiwitten hierbij betrokken zijn en hoe dit bijdraagt aan het behoud van chromosoomstabiliteit.

Luca Giomi, Leiden Institute of Physics
From active matter to artificial cells: a mechanical insight into the fabric of life

Giomi doet theoretisch onderzoek naar kunstmatige cellen om te begrijpen hoe mechanische functionaliteit naar voren komt in levende organismen.

Christoph Pieper, Leiden University Center for the Arts in Society
Cicero door de eeuwen

Cicero is een zeer bekende figuur uit de oudheid, vooral door zijn redevoeringen en retorische traktaten. Maar waarom is dat zo? In dit project onderzoekt hoe de beeldvorming over Cicero in de oudheid het latere beeld van hem heeft beïnvloed, zowel van de persoon als van Cicero als stilistisch voorbeeld.

Michaël Peyrot, Leiden University Centre for Linguistics
De Tocharen op het spoor

Het Tochaars is bekend door handschriften van 500-1000 n.Chr. uit Noordwest-China. Het is een Indo-Europese taal, verwant met o.a. Latijn, Grieks en Nederlands. De sprekers van het Tochaars moeten daarom uit Europa naar China getrokken zijn. Aan de hand van contacten met andere talen zal hun migratieroute worden bepaald.

Hermen Jan Hupkes, Mathematisch Instituut    
Preparing MFDEs for the Modelling World

Klassieke wiskundige modellen behandelen ruimte en tijd als continu, terwijl het soms nuttiger is om ze als korrelig te beschouwen. Hupkes onderzoekt wat dit betekent voor enkele belangrijke patronen die vaak in computerberekeningen en de natuur worden gevonden.

A.B. te Pas, Neonatologie (LUMC)
Goede start voor tevroeggeborenen

Tevroeggeborenen hebben bij de geboorte vaak hulp bij ademhaling nodig om te overleven. Op dat moment zijn ze ook het meest kwetsbaar. Te Pas onderzoekt hoe artsen deze hulp zo goed mogelijk kunnen geven om zo schade te voorkomen.  

Sophie van Rijn, Pedagogische Wetenschappen
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: sociale aandacht bij kinderen met extra X- of Y-chromosoom

Eén op de duizend kinderen wordt geboren met een extra X- of Y-chromosoom. Orthopedagogen gaan onderzoeken of problemen in de ontwikkeling van taal, communicatie en sociaal gedrag bij deze kinderen te maken hebben met een verminderde aandacht voor sociale signalen als gevolg van verhoogde stressreacties in sociale interacties.

Hermien Kan, Radiologie (LUMC)
Eén spier is geen spier

In veel spierdystrofieën start de spierzwakte in bepaalde spieren en breidt zich daarna uit over vrijwel alle spieren. Kan zal onderzoeken wat de spieren die het langst sterk blijven, zo anders maakt dan spieren die snel zwakte vertonen. Kennis hierover is van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Maartje van der Woude, Rechtsgeleerdheid, Strafrecht en Criminologie
Naar de kern van crimmigatie

Landen in de Europese Unie worstelen met de open grenzen en het daarmee gepaard gaande gevaar dat potentieel gevaarlijke of ongewenste groepen zich eenvoudig door Europa kunnen bewegen. Dit project onderzoekt de wijze waarop  EU-staten hiermee omgaan in het vormen van concrete maatregelen, maar ook hoe grensgemeenschappen dit overheidshandelen ervaren.

Jacqueline Hodge, Sterrewacht Leiden
Shedding New Light on Star Formation in the Early Universe

Een van de meest fundamentele vragen in de sterrenkunde is begrijpen hoe sterrenstelsels hun sterren vormen. De helft van deze stervorming vindt plaats achter wolken van interstellair stof. De onderzoekers gebruiken twee state-of-the-art-telescopen om deze verborgen stervorming in het vroege heelal te onthullen.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.