Universiteit Leiden

nl en

Burgerlijke vrijheden onder druk: Maartje van der Woude geeft webinar voor Indonesische universiteit

Hoogleraar Maartje van der Woude geeft op woensdag 22 juli 2020 een webinar voor de Bina Nusantara University (Indonesië). Haar lezing heeft als titel 'Governing Through Crises: Civil Liberties Under Pressure'.

In 2019 sloot de Indonesische overheid vanwege toenemende spanningen het internet af in de provincies Papoea en West-Papoea. In veel steden gingen mensen de straat op om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van Papoea en volgens de overheid beschermde een shutdown de bevolking tegen provocatieve boodschappen die zouden kunnen leiden tot rassenhaat.

Heeft de overheid in zo'n geval het recht om het internet af te sluiten en zo de internetvrijheid van de bevolking te beperken? Hoe verhouden nationale veiligheid en individuele rechtsbescherming zich tot elkaar?

Maartje van der Woude

Onder meer deze vragen zullen centraal staan tijdens dit webinar. Daarin zal hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude (Van Vollenhoven Instituut), puttend uit voorbeelden vanuit de Amerikaanse en Europese context, reflecteren op de aanhoudende spanning tussen nationale veiligheid en individuele rechtsbescherming die ook in de Global North zichtbaar is.

Hierbij kan gedacht worden aan de wijze waarop steeds meer wetten in Hongarije de rechtsstaat op zo'n manier aantasten dat ieder commentaar op of verzet tegen de heersende macht aan banden wordt gelegd, maar ook aan discussies over het al dan niet moeten inperken van het recht tot protesteren in tijden van corona.

Professor Van der Woude zal in haar lezing kritisch reflecteren op de crises als windows of opportunity om, onder de noemer van crisisbestrijding of crisisbeheersing, individuele vrijheden en/of liberale democratische waarden in te perken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.