Universiteit Leiden

nl en

Maartje van der Woude benoemd tot lid adviesraad migratie ACVZ

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat regering en parlement adviseert over migratiebeleid en vreemdelingenrecht.

Maartje van der Woude

Maartje van der Woude is door de ministerraad benoemd tot lid van de adviesraad. De adviesraad verwelkomt haar nieuwe lid van harte en ziet haar specifieke kennis en ervaring als een waardevolle aanvulling op de expertise van de raad.

Maartje van der Woude is hoogleraar Rechtssociologie bij het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving. Haar expertise ligt op het gebied van (anti)terrorisme, grensbewaking, immigatie, rechtshandhaving, openbare orde en veiligheid en de (maatschappelijke en politieke) effecten van wet- en regelgeving. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.