Universiteit Leiden

nl en

Hoe kleurenblind is Vrouwe Justitia?

Op vrijdagmiddag 18 september 2020, 13.00 - 17.00 uur, wordt er vanuit het Honours College Law een themamiddag georganiseerd over recht, racisme en de samenleving.

Deze middag is een initiatief van studenten Honours College Law (HC Law) die in 2019 het vak “Colorblind Criminal Justice in the EU and the US” hebben gevolgd, onder leiding van prof. Maartje van der Woude, profileringshoogleraar van het HC Law en tevens hoogleraar Rechtssociologie (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Van Vollenhoven Instituut).  Tijdens dit vak stond de vraag centraal op welke wijze (het) recht ongelijkheid langs lijnen van ras, klasse en gender in de hand kan werken, terwijl het tegelijkertijd ook kan worden gebruikt als een instrument tegen die ongelijkheid. Onderdeel van het vak was een 10-daagse studiereis naar de Verenigde Staten, waar de studenten zich in de San Francisco Bay Area, Oakland en Berkeley hebben verdiept in de problematiek rondom etnisch profileren, institutioneel racisme en de gevolgen van de grote sociaaleconomische ongelijkheid in de VS. Daar spraken zij met hoogleraren en met een rechter, woonden ze een rechtszaak bij, bezochten ze het kantoor van de Officier van Justitie/aanklager alsmede de San Quentin gevangenis én werd meegekeken bij een aantal organisaties die vechten voor social justice.

Het uitbreken van de recente wereldwijde protesten om aandacht te vragen voor (institutioneel) racisme en discriminatie – als reactie op de moord op George Floyd, het zoveelste slachtoffer van politiegeweld in de VS – heeft deze groep studenten enorm geraakt. Door de verhalen die ze hadden gehoord in de VS, de dingen die ze daar hadden gezien en meegemaakt, was dit voor hen niet ‘zomaar nieuws’. Gedreven door de wens om ook in Nederland meer aandacht te vragen voor het bestaan van racisme binnen een rechtsstaat én voor de ambivalente rol die recht en regels daarbij kunnen spelen, is de idee voor een themamiddag ontstaan.

De middag zal bestaan uit een plenair deel en een workshop gedeelte waarvoor we momenteel sprekers aan het uitnodigen zijn. De HC Law studenten zullen, mede op basis van hun binnen het vak verworven kennis en inzichten, de middag moderaten. We hopen het programma snel kenbaar te maken, maar voor nu: Noteer alvast de datum in je agenda en meld je snel aan.

Wanneer?           Vrijdagmiddag 18 september, 13.00-17.00 uur

Voor wie?           Voor alle studenten en docenten van de Universiteit Leiden

Waar?                  Online via een nog nader bekend te maken platform.

Aanmelden voor deze themamiddag kan per direct, voor vragen kan gemaild worden naar honours@law.leidenuniv.nl.

Aanmeldformulier themamiddag - Hoe Kleurenblind is Vrouwe Justitia?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.