Universiteit Leiden

nl en

Carel Stolker

Voormalig Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur/emeritus hoogleraar Privaatrecht

Naam
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
c.j.j.m.stolker@leidenuniv.nl

Carel Stolker (Leiden, 23 juni 1954) was van 8 februari 2013 t/m 7 februari 2021 rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Carel Stolker

Nieuws

Carel Stolker (Leiden, 23 juni 1954) was van 8 februari 2013 t/m 7 februari rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Stolker is ook emeritus hoogleraar privaatrecht. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Wetenschappelijke loopbaan

Carel Stolker studeerde in Leiden, en startte zijn wetenschappelijke loopbaan in 1979 bij de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Hij doceerde daar het vermogensrecht, waaronder het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en gezondheidsrecht. Hij gaf ook postacademische onderwijs aan advocaten, notarissen, rechters en bedrijfsjuristen. In 1988 promoveerde hij op een rechtsvergelijkend proefschrift over medische aansprakelijkheid bij de hoogleraren Hans Nieuwenhuis en Bernard Sluijters (Aansprakelijkheid van de arts, Kluwer). In 1991 doceerde hij aansprakelijkheidsrecht aan University of California Hastings College of the Law, in San Francisco. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar.

Publicaties

Stolkers oratie ging over de opkomst van een claimcultuur in Nederland en Europa. Hij schreef voorts over uiteenlopende privaatrechtelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen in nationale en internationale tijdschriften. Samen met Anneleen Broekhuijsen schreef hij het boek Geneesmiddelen en aansprakelijkheid (Kluwer, 1986). In 1989 verscheen Van arts naar advocaat (Boom, Scheltema & Holkema/Kluwer), over de juridische en maatschappelijke oorzaken van de Amerikaanse claimcultuur en wat daarvan voor Europa te leren zou zijn.

In 2003 hield Stolker in Leiden de universitaire diesrede over de rechtsgeleerdheid als wetenschappelijke discipline (“Ja, geléérd zijn jullie wel!” Over de status van de rechtswetenschap). Die oratie markeerde de start van een debat onder Nederlandse juristen over de grondslagen van hun discipline. Dit resulteerde vervolgens weer in zijn boek over rechtenfaculteiten wereldwijd: Rethinking the Law School– Education, Research, Outreach & Governance (Cambridge University Press 2014). Dat boek is gebaseerd op zijn ervaringen als docent, onderzoeker en bestuurder. In de aanloop naar zijn rectoraat voegde hij hoofdstukken toe over de grote uitdagingen voor de moderne onderzoeksuniversiteit, en over de vraag hoe universiteiten het beste bestuurd kunnen worden.

Stolker is lid van de Redactieraad van de wettenreeks Tekst & Commentaar en hoofdredacteur van de losbladige serie Onrechtmatige Daad. Aan beide uitgaven schrijft hij ook mee.

Bestuurlijke functies

Stolker vervult al lang bestuurlijke functies. Vanaf 1997 was hij hoogleraar-directeur van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Leidse rechtenfaculteit, en daarna, vanaf 2001, vice-decaan voor het onderzoek. Hij was decaan van de Leidse rechtenfaculteit van 2005 tot 2011. Hij bekleedde tal van wetenschappelijke (NWO), maatschappelijke en beleidsmatige functies. Van 2011-2016 was hij lid van de Raad van Bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Hij is thans onder meer lid van de raad van toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen (Volkenkunde, Tropenmuseum en Afrikamuseum). Stolker is in februari 2016 benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

Voormalig Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur/emeritus hoogleraar Privaatrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Publicaties

  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch Raadsheer-plaatsvervanger
  • Kluwer Hoofdredacteur onrechtmatige daad (losbladig)
  • Tekst & Commentaar Lid redactie (raad)
  • Stichting Vrienden Katholieke Studentenpastoraat Lid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.