Universiteit Leiden

nl en

Bussemaker en Dekker: leer kinderen over de Nederlandse identiteit

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker pleiten voor meer aandacht voor burgerschap op school. Kinderen zouden meer moeten leren over de Nederlandse waarden en hoe die zijn bevochten. Dat zeiden de bewindslieden op 8 mei op de Campus Den Haag tijdens een symposium dat 100 jaar onderwijsvrijheid in Nederland vierde.

Honderd jaar geleden werd met artikel 23 onderwijsvrijheid en gelijke bekostiging voor alle scholen in de grondwet vastgelegd. Dit hielp scholen tijdens de verzuiling van de samenleving om met subsidie van de overheid zelf het onderwijs in te vullen. Dit is een uitzonderlijke situatie die nergens anders in de wereld bestaat en een goed onderwijssysteem heeft opgeleverd.  Maar met de moderne tijd ontstaan er nieuwe vraagstukken. 'Er is bijvoorbeeld grote behoefte in de samenleving aan gedeelde normen en waarden,' stelt Jet Bussemaker. 'In vergelijking met andere landen is Nederland weinig expliciet in het benoemen van de nationale identiteit. Op dit vlak ligt er een opgave,' vult Sander Dekker aan.

'The Dutch Way'

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseerde op de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden een symposium. Aanleiding is het jubileum van artikel 23 en de presentatie van het boek The Dutch Way in Education. Teach, Learn & Lead the Dutch Way. Het boek is een beschrijving van onderwijssysteem in al haar facetten en betoogt dat het succes ervan een goed bewaard geheim is gebleven. Andere landen zouden een voorbeeld aan Nederland kunnen nemen omdat er zowel ruimte is voor uitmuntende leerlingen als een hoge mate van gelijkwaardigheid.

Diversiteit

De diversiteit in het Nederlandse onderwijs is ontzettend groot. Dekker: 'Ik zou willen pleiten voor meer vrijheid zodat er meer type scholen kunnen worden geopend.' Tegelijkertijd vestigt Bussemaker de aandacht op de emancipatie van kwetsbare groepen die de onderwijsvrijheid heeft opgeleverd: 'Waar in het verleden de 'arbeiders' profiteerden van de gelijke kansen in het onderwijs, zijn er nu nieuwe groepen die de kans moeten krijgen om met een opleiding te slagen in de samenleving.'

Tegenpolen

Rector magnificus Carel Stolker opende het programma met een korte inleiding. Hij vertelde dat diversiteit bij de universiteit al vanaf het begin is omarmd. 'Eind zestiende eeuw werden zowel Arminus als Gomarus, twee tegenpolen in de Nederlandse kerk, in Leiden benoemd. Ook hier liepen de gemoederen hoog op maar wisten de 'rekkelijken' en de 'preciezen' naast elkaar te leven. Waar het in de politiek nuttig is om tot compromissen te komen, mag je het op de academie juist oneens blijven. Want een doorlopende discussie zorgt ervoor dat ideeën getoetst worden.'

Onderzoeksproject 100 jaar OCW

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijn onderzoekers van de Universiteit Leiden, Pieter Slaman en Adriaan in ’t Groen, bezig met het onderzoeksproject 100 jaar OCW. In 2018 presenteren  ze een overzichtswerk waarin wordt teruggeblikt én vooruitgekeken op het OCW-beleid sinds 1918, en een boek met een serie portretten van OCW-bewindspersonen. Lees meer over het project.

Foto: Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker ontvangen het boek The Dutch Way in Education. Teach Learn & Lead the Dutch Way van onderzoekers Alma Harris en Michelle S. Jones.

Fotograaf: Mark Verlijsdonk (Onderwijs Maak Je Samen)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.