Universiteit Leiden

nl en

Meer banen bij de universiteit voor mensen met een beperking

De Universiteit Leiden gaat meer mensen met een arbeidshandicap aan de slag helpen. Rector magnificus Carel Stolker ondertekende daarvoor op 11 februari een overeenkomst met DZB.

Participatiewet

De nieuwe samenwerking vloeit voort uit de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Het doel is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongers en mensen met een WSW-indicatie, aan het werk te helpen. Werkgevers zijn verplicht meer structurele werkplekken aan te bieden. De Universiteit Leiden onderschrijft dit doel van harte, stelt rector magnificus Carel Stolker bij de ondertekening op 11 februari in het Academiegebouw. Dit betekent dat de universiteit dit jaar 16 fte extra aan arbeidsplaatsen creeërt voor mensen uit deze doelgroep. In 2023 moeten er 91 banen gerealiseerd zijn. 

Van de Hortus tot de bibliotheek

Momenteel werken al 35 mensen met een verstandelijke, psychische of fysieke beperking bij de universiteit die via DZB, het reïntegratiebedrijf van de gemeente Leiden, zijn gedetacheerd. Ze werken op de meest uiteenlopende plekken: ze verzorgen planten in de Hortus botanicus, ondersteunen een bibliotheek, werken op de administratie of assisteren in een laboratorium. Stolker: ‘We zijn trots op deze medewerkers. Het zijn uiterst gemotiveerde mensen en de samenwerking met DZB gaat heel goed. Dankzij de nieuwe wet krijgen meer mensen uit deze doelgroep een kans op de arbeidsmarkt.’ 

Goede inschatting

Directeur Bas van Drooge van DZB onderstreept tijdens de bijeenkomst in het Academiegebouw het sociale belang. ‘Het gaat om vaak jonge mensen die niet aan de bak komen als hen geen kans wordt geboden. Wat voor leven hebben ze dan? Natuurlijk moet er wel eerst een goede inschatting gemaakt worden van de persoon en de juiste match worden gemaakt met de baan en de organisatie.’ De medewerkers krijgen een jobcoach, via DZB of UWV, die hen bijstaat in het werk.  

Kwartiermaker bij de universiteit

Andersom krijgen de p&o-adviseurs en de leidinggevenden advies over het aannemen van deze medewerkers - het is de bedoeling dat alle faculteiten en eenheden, naar rato van omvang, meedoen. Karja van der Heijden is bij de universiteit ‘kwartiermaker' bij HRM voor de Participatiewet. Ze fungeert als centraal aanspreekpunt en ondersteunt bij het zoeken en creëren van geschikte functies. Ze benadrukt dat de doelgroep heel breed is: ‘Het kan ook om promovendi gaan met een medische beperking. Een op maat gemaakte werkplek moet gerealiseerd worden met veel zorg voor alle partijen – de nieuwe medewerkers zelf én hun collega’s.’ 

Draagvlak binnen het team belangrijk

Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde plaatsing is genoeg draagvlak binnen het team van de nieuwe medewerker, vertelt Désirée Le Large, p&o-adviseur bij Wiskunde- en Natuurwetenschappen. In 2015 vroeg een leidinggevende of ze een medewerker met een beperking in dienst konden nemen - de manager had gelezen over de nieuwe Participatiewet. Samen met DZB is er toen een goede medewerkster gevonden voor het onderhoud van apparatuur. Na een proefperiode van drie maanden is deze nu in dienst van de universiteit. Le Large: ‘Ze is dolblij dat ze dit werk kan doen. Natuurlijk is er iets meer begeleiding nodig. Maar ze doet het goed en ze is gewoon een volwaardig lid van het team.’

(LvP)

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.