Universiteit Leiden

nl en

Raadsleden Den Haag maken kennis met de Leidse universiteit in ‘hun’ stad

Wijnhaven, Beehive of het Leiden University College: voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden zijn het bekende locaties op de Campus Den Haag. Maar voor de nieuwe leden en medewerkers van de Haagse gemeenteraad zijn ze nog onbekend terrein. Op 17 januari maakten zij kennis met de Leidse universiteit in 'hun' stad.

Een groep van veertien raadsleden, fractiemedewerkers en beleidsmedewerkers van de Gemeente Den Haag - begonnen na de verkiezingen van september 2018 - bezochten de zogeheten ‘Roadshow’ die de Universiteit Leiden had georganiseerd. De focus lag deze middag uiteraard op de Haagse campus van de universiteit. Verschillende onderzoekers vertelden over hun projecten, gericht op de vier thema’s waar de universiteit zich in Den Haag mee bezig houdt. Dat zijn internationaal recht, politiek en openbaar bestuur, stedelijke vraagstukken en gezondheid en zorg. Na dit kijkje in de wetenschappelijke keuken, kreeg de groep een rondleiding door het recent geopende studentencentrum Beehive. Hier zagen ze hoe de studentenorganisaties met de vele activiteiten die zij organiseren bijdragen aan Den Haag als studentenstad.

We vroegen enkele aanwezigen hoe zij deze dag hebben ervaren. Hebben ze nog iets nieuws geleerd? En waar zien zij kansen voor samenwerking tussen gemeente en universiteit?

Nieuwe Haagse raadsleden maakten kennis met de gebouwen, onderzoekers en plannen van de universiteit.
Nieuwe Haagse raadsleden maakten kennis met de gebouwen, onderzoekers en plannen van de universiteit.

Arnold van der Ree – Fractievertegenwoordiger 50PLUS

‘Het werkbezoek aan de Universiteit Leiden Campus Den Haag was voor mij bijzonder inspirerend. Dat de vestiging van de universiteit in Den Haag in zo korte tijd heeft plaatsgevonden, zowel wat betreft de wetenschappelijke afdelingen als de studentenvoorzieningen vind ik een klein wonder. De gebouwen en de organisatie stralen hoge kwaliteit uit. Wat ik heel bijzonder vind, is dat bijvoorbeeld de onderzoeken van LUMC Campus Den Haag veelal gericht zijn op Haagse problematiek. Zoals het onderzoek naar voedselonzekerheid in Haagse achterstandsgezinnen. De stad kan hier enorm van profiteren. De betrokkenheid van de Leidse universiteit met Den Haag is een goede basis waardoor de band tussen stad en universiteit verder kan worden opgebouwd.’

Judi Mesman verteld over haar onderzoek naar complexe stedelijke vraagstukken.
Judi Mesman verteld over haar onderzoek naar complexe stedelijke vraagstukken.

Fonda Sahla – Raadslid D66

‘Het bezoek aan de Universiteit Leiden was interessant, en de gesprekken met de verschillende hoogleraren waren zeer leerzaam. Zeker interessant was dat de hoogleraren aangaven dat ze bereid zijn onderzoek te doen naar zaken waar wij als gemeenteraad eventueel behoefte aan hebben. Daar zie ik mogelijkheden in. Ook de projecten en samenwerkingen die al gaande zijn, zoals op verschillende Haagse scholen voor voortgezet onderwijs, zijn de moeite waard verder uit te breiden.’

Leden van één van de vele studentenorganisaties in Den Haag vertellen over hun activiteiten.
Leden van één van de vele studentenorganisaties in Den Haag vertellen over hun activiteiten.

Mariëlle Vavier – Raadslid GroenLinks

‘Ik vond het een erg inspirerend en uitgebreid werkbezoek. Ik heb een goed beeld gekregen van de toekomstplannen van de universiteit en de activiteiten voor de stad. Vooral het bezoek aan Beehive heeft me geleerd hoe divers de activiteiten van studenten zijn, hoeveel het er zijn, en hoe ze ook een maatschappelijke bijdrage leveren. Toen de onderzoekers over hun werk vertelden, viel mij op dat we eigenlijk zo veel niet weten van wat de universiteit doet aan (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. We staan als gemeente en gemeenteraad van Den Haag voor tamelijk grote vraagstukken – sociaal-maatschappelijk, stedenbouwkundig en op het gebied van veiligheid – waarbij we voor een betere of completere besluitvorming best meer verschillende perspectieven kunnen gebruiken. De Universiteit Leiden kan hier denk ik een mooie bijdrage aan leveren.'

Een kijkje in het recent geopende studentencentrum Beehive, met studieplekken, werkruimtes en een sportschool, mocht niet ontbreken.
Een kijkje in het recent geopende studentencentrum Beehive, met studieplekken, werkruimtes en een sportschool, mocht niet ontbreken.

Foto boven: raadsleden bewonderen de boom vol 'groene plannen' van een van de studentenorganisaties in Beehive.

Foto's: Nicole Romijn
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.