Universiteit Leiden

nl en

Universiteit sluit strategisch partnerschap met verenigingen

De Universiteit Leiden gaat een strategisch partnerschap aan met de Leidse studentenverenigingen en de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV). De partijen spreken af de goede samenwerking te waarborgen en te versterken.

De verdere samenwerking is bedoeld om kansen te creëren voor studenten, zodat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen in hun studietijd. Dat betekent in de praktijk dat de bestaande gezamenlijke initiatieven worden voortgezet of uitgebreid.

De Universiteit Leiden werkt al geruime tijd samen met de PKvV en de Leidse studentenverenigingen. Die samenwerking is de afgelopen jaren erg succesvol gebleken. Zo stelt de universiteit bijvoorbeeld beurzen ter beschikking voor studenten die een bestuursfunctie vervullen, en is er een fonds beschikbaar voor grootschalige evenementen. Ook op het gebied van (brand)veiligheid is er geregeld overleg tussen de partijen.

‘We brengen al deze initiatieven nu samen’, zegt Rector magnificus Carel Stolker. ‘Dat is belangrijk omdat de hele stad Leiden in feite één grote universiteitscampus is. We zijn daarom sterk met elkaar verbonden.’ Ook Alderik Oosthoek, Praeses van de PKvV, is blij met het partnerschap. ‘In Leiden zorgen we er samen met de universiteit voor dat er een gezellig en veilig studeerklimaat is. Dat is uniek.’

Alderik Oosthoek, Praeses van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen, zet zijn handtekening. Rector magnificus Carel Stolker kijkt toe.

Leiderschap

Bij het opstellen van het strategische partnerschap baseerden de partners zich op het instellingsplan 2015-2020 van de Universiteit Leiden. Daarin staat onder meer dat de universiteit het talent van studenten wil activeren, en dat zij voorbereid moeten zijn op de arbeidsmarkt en de wereld van morgen. De ondertekenaars onderstrepen dat studentenverenigingen goede mogelijkheden bieden om via commissie- en bestuurswerk ervaring op te doen op het gebied van ondernemerschap en leiderschap. 

Daarnaast worden leden van verenigingen binnen de verenigingsstructuren geoefend in het samenwerken in teams. De universiteit ziet het belang in van dit soort interdisciplinaire samenwerking. Het biedt de mogelijkheid om medestudenten van andere studiediscipline te ontmoeten en met hen banden op te bouwen.

Internationale leeromgeving

Ook willen de universiteit en de verenigingen een internationale leeromgeving bevorderen. De PKvV onderzoekt momenteel de wensen van internationale studenten. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen studentenverenigingen inspelen op hun behoeften, om zo ook voor hen van Leiden een nog aantrekkelijkere studentenstad te maken.

Ondertekening in HUBspot

Het strategisch partnerschap werd op 24 juni ondertekend in HUBspot. HUBspot opent in september als het centrum voor innovatie en ondernemerschap van de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden. Het centrum wordt dé regionale plaats voor ondernemersonderwijs. Daarnaast wordt het ook een incubator, een plek waar startende ondernemers workshops volgen, gecoacht worden en een kantoor kunnen huren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.