Universiteit Leiden

nl en

Carel Stolker herbenoemd tot rector magnificus en voorzitter

Rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, prof. mr. Carel Stolker, is door de Raad van Toezicht herbenoemd.  

De Raad van Toezicht heeft besloten om Carel Stolker met ingang van 9 februari 2017 te benoemen voor een tweede termijn van vier jaar. Voorafgaande aan zijn besluit heeft de Raad van Toezicht de decanen en de Universiteitsraad gehoord, die de herbenoeming van harte ondersteunen.

Voorzitter van de Raad van Toezicht, dr. Nout Wellink, over de herbenoeming: 'Carel Stolker is een academicus pur sang met een brede ervaring op het gebied van onderwijs en onderzoek. Stolker is een gedreven bestuurder die zeer goed is ingevoerd in de Leidse (universitaire) gemeenschap. Hij heeft succesvol verder gebouwd aan de ingeslagen koers van onze universiteit en zorgt daarbij voor veel draagvlak bij studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunende staf.’
 
‘De strategie om de universitaire campus in Den Haag verder te versterken en de samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn onder zijn leiding een volgende fase ingegaan. Daarnaast bouwt Carel Stolker aan een universiteitsbrede, internationale samenwerking met universiteiten in onder meer Indonesië, China en landen in Zuid-Amerika. Ook de sterk toegenomen aandacht voor alumni en de geïntensiveerde samenwerking met het LUF zijn voor de universiteit van groot belang.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.