Universiteit Leiden

nl en

Carel Stolker

Former Rector Magnificus & Chairman of the Executive Board/Professor emeritus Private Law

Name
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
c.j.j.m.stolker@leidenuniv.nl

See for information tab 'Nederlands'.

News articles

Former Rector Magnificus & Chairman of the Executive Board/Professor emeritus Private Law

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Publications

Activities

 • External Advisory Board UNA Europa Association (Leuven) Lid
 • NIAS-Lorentz Adviesraad Voorzitter
 • Raad van Commissarissen Leiden & Partners Lid
 • Rijksmuseum van Oudheden Voorzitter Raad van Toezicht
 • Sleutelstad.nl Lid Raad van Advies
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Hoofdredacteur onrechtmatige daad (losbladig)
 • Tekst & Commentaar Lid redactie (raad)
This website uses cookies.  More information.