Universiteit Leiden

nl en

Carel Stolker

Former Rector Magnificus & Chairman of the Executive Board/Professor emeritus Private Law

Name
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Telephone
+31 71 527 2727
E-mail
c.j.j.m.stolker@leidenuniv.nl

See for information tab 'Nederlands'.

News

Former Rector Magnificus & Chairman of the Executive Board/Professor emeritus Private Law

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht
  • Rijksmuseum van Oudheden Voorzitter Raad van Toezicht
  • Sleutelstad.nl Lid Raad van Advies
  • Gerechtshof 's-Hertogenbosch Raadsheer-plaatsvervanger
  • Kluwer Hoofdredacteur onrechtmatige daad (losbladig)
  • Tekst & Commentaar Lid redactie (raad)
  • Stichting Vrienden Katholieke Studentenpastoraat Lid
This website uses cookies.  More information.