Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe raadsleden Leiden maken kennis met de universiteit

Gesprekken met wetenschappers van allerlei disciplines en een rondleiding door de nieuwbouw van de Science Campus. Vijftien nieuwe leden van de Gemeenteraad Leiden maakten op vrijdag 21 september kennis met de Universiteit Leiden. Hoe vonden zij deze eerste - of hernieuwde - kennismaking? En waar zien zij kansen voor samenwerking tussen gemeente en universiteit?

Eind maart van dit jaar trad de nieuwe Leidse gemeenteraad aan. In de raad zitten dit jaar veel nieuwe raadsleden. De Universiteit Leiden nodigde hen uit om kennis te maken. Vijftien nieuwe raadsleden schoven aan voor de lunch, waarbij ze van rector Carel Stolker een algemene introductie over de Leidse universiteit kregen. Daarna gingen de raadsleden aan statafels in gesprek met verschillende wetenschappers en studenten, die de grote verscheidenheid aan onderzoeksgebieden en projecten binnen de universiteit lieten zien. Ook kregen ze een rondleiding door de nieuwbouw van het Gorlaeus op de Science Campus, waarbij verschillende laboratoria werden bekeken. Ook was er aandacht voor de samenwerking tussen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de bedrijven op het Bio Science Park.

We vroegen de raadsleden hoe zij deze dag hebben ervaren. Hebben ze nog iets nieuws geleerd? En waar zien zij kansen voor samenwerking tussen gemeente en universiteit?

Raadsleden gesprek met Peter Burger over onderzoek naar nepnieuws.
Raadsleden gesprek met Peter Burger over onderzoek naar nepnieuws.

Tom Leest (VVD)

‘Zonder de universiteit zou Leiden Leiden niet zijn, dus in feite heeft elke Leidenaar een band met de universiteit. Ik heb leuke gesprekken gevoerd met wetenschappers, heb allerlei mooie initiatieven van studenten gezien, zoals bijvoorbeeld de Leiden University Green Office, en ik stond versteld van de prachtige nieuwbouw.  Ik vond het bijzonder om te zien dat een team zich bezighoudt met onderzoek naar fake news. Ik heb ze meteen uitgenodigd om eens aan factchecking te komen doen tijdens onze raadsvergadering!’

‘Daarnaast viel het onderzoek in de Slaaghwijk mij op: hierbij kijken onderzoekers onder meer naar de effecten van subsidies op wijkinitiatieven, bewonersgroepen en het verenigingsleven. Dit soort onderzoek raakt natuurlijk direct aan ons raadswerk. Ik denk dat de gemeente en de universiteit goed zouden kunnen samenwerken op het gebied van verduurzaming van de stad: daarbij kunnen we de kennis van de universiteit goed gebruiken. Daarnaast kan de gemeente zich in algemene zin vaker laten inspireren of adviseren door de universiteit als het gaat om Leidse vraagstukken. Studenten en wetenschappers hebben een brede horizon en denken vaak internationaal.’

Geanimeerde gesprekken tussen onderzoekers en raadsleden.
Geanimeerde gesprekken tussen onderzoekers en raadsleden.

Thomas van der Halm (SP)

‘Het was een zeer informatieve dag, en leuk dat het op verschillende plekken plaats vond zodat wij meer te zien kregen van de universiteit en haar gebied. Ik ben zelf nog student aan de Universiteit Leiden, dat maakte het bezoek wel extra interessant. De gesprekken met onderzoekers en studenten over hun projecten waren leuk, en ook heel relevant voor ons als raadsleden. Het verraste mij hoe dichtbij de universiteit onderzoek doet, zoals het onderzoek in Slaaghwijk. Ook het bezoek aan de Science Campus was erg inzichtelijk. Het liet goed zien hoe groot de schaal was van deze gebouwen en van de plannen. Wel vond ik het jammer dat vooral werd stilgestaan bij wat goed gaat, en minder over de moeilijkheden. Dit lijkt mij nu juist bij uitstek interessant voor de universiteit om te bespreken met de gemeenteraad.’

‘Het zou interessant zijn om bij meer projecten samen te werken met de universiteit. Misschien dat wij als raad de universiteit zouden kunnen benaderen over onderzoeksmogelijkheden? Dat is wellicht een beetje lastig vorm te geven, maar het lijkt mij goed om meer samenwerking te zoeken met de universiteit op lokaal niveau, zoals bij het Slaaghwijk-project. Omdat de universiteit een heel belangrijke rol speelt in deze stad is intensievere samenwerking wel gewenst. Er zijn uiteraard meer werkbezoeken dan alleen deze jaarlijkse meeting, maar wat mij en mijn fractiegenoten betreft zouden we elkaar wel vaker en meer inhoudelijk kunnen spreken.’

De delegatie op bezoek in een laboratorium in het Gorlaeus.
De delegatie op bezoek in een laboratorium in het Gorlaeus.

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

‘Het was een geslaagde, informatieve én gezellige dag. Al was een middag eigenlijk te kort: we hebben nog lang niet alle gebouwen kunnen zien en alle aspecten van de universiteit kunnen bespreken. Gelukkig komt er nog een aparte excursie naar het Bio Science Park. De universiteit is niet helemaal nieuw voor mij: ik heb Archeologie en Egyptologie gestudeerd, ben student-assistent geweest en heb onderzoek gedaan. Toch heb ik veel nieuwe dingen geleerd deze dag. Zelfs bij de hapjes van de goed verzorgde lunch!’

‘Ik vind dat de universiteit en de gemeente beter kunnen samenwerken op twee gebieden: het vermijden of opheffen van de beruchte “segregatie" tussen gewone burgerij en universitaire wereld. En bij het creëren van meer studentenwoningen. Verder gaat de samenwerking erg goed!’

De nieuwe raadsleden en enkele onderzoekers van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen in het nieuwe Atrium in het Gorlaeus.
De nieuwe raadsleden en enkele onderzoekers van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen in het nieuwe Atrium in het Gorlaeus.

Francien Zeggelt (D66)

‘Ik vind het top dat de universiteit de nieuwe raadsleden van Leiden heeft uitgenodigd. Het was een goed en afwisselend programma, met voldoende ruimte voor interactie. Ik vond het fantastisch om het nieuwe Gorlaeus in volle glorie te zien, en om alle “zin en onzin” over de vestiging van de universiteit in Den Haag uiteen gezet te krijgen. Het lijkt me een heel goed idee als de universiteit jaarlijks een dag als deze organiseert voor de gehele gemeenteraad. Zo kunnen alle aspecten van de universiteit aan bod komen. En er kunnen dan ook gerust heikele thema’s besproken worden, waarover de gemeenteraad geïnformeerd dient te worden.’

‘Wat ik mooi vond om te horen, is dat de universiteit zich in abstractere zin ook bezig houdt met de Slaaghwijk. Het gezondheidsonderdeel van het project is zeer interessant om ook in andere delen van de Leidse gemeente toe te gaan passen. En de toekomstdroom om online en realtime nepnieuws te kunnen checken lijkt me te zijner tijd ook zeker de moeite waard voor ons als gemeente.’

Tekst: Marieke Epping
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.