Universiteit Leiden

nl en

Armin Cuyvers

Opleidingsdirecteur master / universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. A. Cuyvers
Telefoon
+31 71 527 5409
E-mail
a.cuyvers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3641-7302

Armin Cuyvers is Universitair Hoofddocent Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Hij was eerder verbonden als visiting researcher aan Berkeley, Stanford, Hastings Law School, en Bilgi University in Istanbul, en als visiting fellow aan het European Political Strategy Centre (EPSC), de in-house denktank van Europese Commissiepresident Juncker. Daarnaast is Cuyvers regelmatig betrokken bij adviezen over Europees recht aan publieke en private partijen. Binnen zijn onderzoek focust Cuyvers zich met name op Europees constitutioneel recht, soevereiniteit, Brexit, (con)federalisme en de euro, vaak in vergelijkend perspectief.       

Meer informatie over Armin Cuyvers

Nieuwsberichten

Dr. Cuyvers studeerde in Leiden cum laude af in zowel het civiele recht en de rechtsfilosofie, en behaalde eveneens cum laude zijn certificaten voor de specialisatie in het internationale en Europese recht. Hij was verder visiting student aan Harvard College en Harvard Law School, en behaalde in 2005 cum laude zijn Magister Juris graad in Oxford, Exeter College. In 2013 promoveerde Cuyvers zowel binnen het Europees recht als binnen de rechtsfilosofie op zijn proefschrift ‘The EU as a Confederal Union of Sovereign Member Peoples’. In dit proefschrift onderzoekt hij, in vergelijkend perspectief met de VS, een confederale structuur voor de EU. Een structuur die de primaire legitimiteit en autoriteit van de nationale democratie kan respecteren, maar afdoende effectief en legitiem is op het centrale niveau.

Naast zijn onderzoek over Europees constitutioneel recht en constitutionele theorie heeft Cuyvers een bijzondere expertise op het gebied van vrij verkeer van complexe diensten, waaronder met name kansspelen, alsmede op het gebied van antiterrorisme sancties en de interactie tussen de nationale, EU, en VN-rechtsordes bij deze sancties. Op dit laatste onderwerp won Cuyvers in 2010 de Montesquieu Europe Award voor zijn artikel over het Kadi-arrest. In 2011 richtte Cuyvers, samen met Prof. Tom Ottervanger, het LEAC op (Leiden Centre for Legal and Comparative Studies of the East African Community), waarbinnen hij vergelijkend onderzoek tussen de EAC en de EU begeleidt en uitvoert.

Cuyvers doceert zowel Nederlands- als Engelstalige vakken in de bachelor, de master, en de Advanced Master. Daarnaast treedt hij regelmatig op als gastdocent, onder andere op Clingendael en Nyenrode en bij advocatenkantoren. In 2013 won Cuyvers de facultaire onderwijsprijs voor beste hoorcollege docent.  

Verder adviseert Cuyvers regelmatig over verschillende gebieden van het Europese recht aan publieke en private entiteiten. Zo adviseerde hij de Asian Development Bank over de economische integratie in Europa, de Europese Commissie over het vrij verkeer van sporters binnen de EU,  CFR en Tipp24 over de verenigbaarheid van het Nederlandse kansspelbeleid met het Europese recht, alsmede het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder andere over Diensten van Algemeen (Economisch) Belang, de implementatie van Europees recht in de Nederlandse rechtsorde en de eurocrisis.

Onderwijs

Nederlandstalig

 • Inleiding Europees Recht
 • Europees Recht
 • Inleiding Mededingingsrecht
 • “Europa in de Praktijk”
 • Honoursvak ‘Brexit Means Brexit’

Engelstalig

 • Institutional Law and General Principles of EU law (LLM)
 • Privatissimum on European Constitutional law (LLM)
 • Foundations of EU law (IEBL, Advanced LLM)
 • Introduction to Competition Law
 • Fundamentals of EU law: An introduction to the structure and internal market of the European Union (Hastings, San Francisco)

Opleidingsdirecteur master / universitair hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.21

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.