Universiteit Leiden

nl en

Armin Cuyvers

Hoogleraar Europees Recht

Naam
Prof.dr.mr. A. Cuyvers
Telefoon
+31 71 527 5409
E-mail
a.cuyvers@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-3641-7302

Armin Cuyvers is hoogleraar Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden, met als specialisatie EU Constitutioneel Recht en Vergelijkende Regionale Integratie. Hij is tevens directeur van CompaRe, het Leidse Jean Monnet Centre of Excellence on Comparative Regional Integration en de facultaire onderwijsdirecteur Masters. Eerder was Cuvyers als visiting researcher verbonden aan o.a. Berkeley, Stanford, Sydney University, Hastings Law School en Bilgi University, en als visiting fellow aan het European Political Strategy Centre (EPSC), de in-house denktank van Europese Commissiepresident. Zijn onderzoek focust zich op Europees constitutioneel recht, soevereiniteit, Brexit, (con)federalisme en monetaire integratie, vaak in vergelijkend perspectief en in samenwerking met sociaal psychologen om empirische inzichten te integreren in het Europese recht. Cuyvers is regelmatig betrokken bij adviezen over Europees recht aan publieke en private partijen en doceert als gastdocent in binnen- en buitenland.   

Meer informatie over Armin Cuyvers

Nieuwsberichten

‘Wat is de EU eigenlijk? Wat moet of kan de EU worden als je klimaatverandering, digitalisering of belastingontwijking effectief wil aanpakken, maar ook nationale soevereiniteit, democratie en de menselijke natuur wil respecteren? En wat kunnen Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika van elkaar leren om regionale integratie goed vorm te geven? Dit zijn de vragen die mij drijven.’

Armin Cuyvers studeerde in Leiden cum laude af in het civiele recht en de rechtsfilosofie, en behaalde cum laude zijn certificaten in internationaal en Europees recht. Hij was visiting student aan Harvard College en Harvard Law School, en behaalde in 2005 cum laude zijn Magister Juris graad in Oxford, Exeter College. In 2013 promoveerde Cuyvers gecombineerd in het Europees recht en de rechtsfilosofie op zijn proefschrift ‘The EU as a Confederal Union of Sovereign Member Peoples’, waarin hij, in vergelijkend perspectief met de VS, een confederale structuur voor de EU onderzoekt.

In zijn onderzoek naar Europees constitutioneel recht en constitutionele theorie gebruikt Cuyvers, naast klassieke juridisch-constitutionele methoden, twee vernieuwende perspectieven. Ten eerste vergelijkt hij de EU met andere regionale organisaties in de wereld zoals ASEAN, MERCOSUR, CARICOM en de EAC. Anders dan gebruikelijk kijkt hij daarbij ook naar wat de EU kan leren van anderen, in plaats van de EU te zien als de gouden standaard. Ten tweede werkt Cuyvers samen met sociaal psychologen om beter te begrijpen hoe Europese integratie psychologisch doorwerkt. Ook voor de EU geldt immers: feelings are facts. Europese integratie en Europees recht moet daarom aansluiten bij hoe mensen werken, niet andersom. Hoe kunnen landen en volkeren effectief samenwerken zonder hun eigen identiteit en democratie op te geven? Naast zijn constitutionele en vergelijkende ervaring heeft Cuyvers bijzondere expertise op het gebied van vrij verkeer van complexe diensten, waaronder met name kansspelen.

Cuyvers doceert zowel Nederlands- als Engelstalige vakken in de bachelor, de master, en de Advanced Master. Daarnaast treedt hij regelmatig op als gastdocent in Nederland en het buitenland en verzorgt hij professionele cursussen voor advocaten, rechters en ambtenaren. In 2013 won Cuyvers de facultaire onderwijsprijs voor beste hoorcollege docent en werd hij één van de eerste leden van de Leiden Teachers Academy.   

Onderwijs

Nederlandstalig

 • Inleiding Europees recht
 • Europees recht
 • Leiden Law Practices
 • Bachelor scripties
 • Honoursvak ‘Brexit Means Brexit’

 Engelstalig

 • Institutional Law and General Principles of EU law (LLM)
 • Foundations of EU law (IEBL, Advanced LLM)
 • Master Hounoursvak ‘Smart regional integration? Comparative lessons for a lean and legitimate EU’
 • Master scripties

Hoogleraar Europees Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.21

Contact

Publicaties

 • Penningmeester en bestuurslid van de NVER - Nederlandse Vereniging voor Europees Recht Ik beheer de financien en organiseer activiteiten gericht op het Europees recht
 • ARPA Services aandeelhouder- met name data aggregratie in sociaal domein, inzichtelijk maken kosten decentralisati
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.