Universiteit Leiden

nl en

Jouke Tegelaar wint de facultaire Jongbloed scriptieprijs 2015-2016

De scriptie “Exit Peter Paul? Divergente toezichthoudersaansprakelijkheid in de Europese Unie voor falend financieel toezicht, bezien vanuit het Europeesrechtelijke beginsel van effectieve rechtsbescherming” is op 20 januari jl. bekroond met de facultaire Jongbloed scriptieprijs 2015-2016.

Klopt het beeld uit 2004 nog?

In de Peter Paul-uitspraak - uit de titel van de scriptie - bepaalde het Europese Hof van Justitie in 2004 dat de eerste, voorzichtige bankenrichtlijnen niet bedoeld waren om spaarders te beschermen. De toezichthouders waren daarom niet aansprakelijk tegenover die spaarders voor falend toezicht. Het Europese recht werd zo buiten de deur gehouden en de aansprakelijkheid van toezichthouders werd als gevolg hiervan door de lidstaten zelf vormgegeven, meestal door de aansprakelijkheid van toezichthouders te beperken of uit te sluiten.

De vraag die Jouke Tegelaar terecht stelt, is of dit beeld nog klopt. In het voetspoor van de wereldwijde bankencrisis strekt nieuwe Europese regelgeving, zoals MiFID, expliciet ertoe beleggers en spaarders te beschermen. Schending of niet-naleving van die regelgeving door een nationale toezichthouder in de vorm van inadequaat toezicht, leidt dan tot aansprakelijkheid van de toezichthouder. Een beroep op nationale regels die de aansprakelijkheid van de toezichthouder beperken of uitsluiten is in deze nieuwe situatie niet langer mogelijk; dergelijke regels zijn in strijd zijn met Europees recht en mogen dus niet langer worden toegepast. Kort gezegd was vóór de bankencrisis een wildgroei ontstaan aan nationale aansprakelijkheidsbeperkingen voor financiële toezichthouders in Europa, terwijl een onontkoombaar gevolg van de nieuwe Europese toezichtregels is dat die regimes geharmoniseerd moeten worden.

Geraffineerde aanpak

De scriptie behandelt een technisch en juridisch ingewikkeld onderwerp op uiterst geraffineerde wijze. Iedere tussenstap wordt expliciet gemaakt en beargumenteerd om de lezer het complexe betoog te laten volgen. Verschillende rechtsgebieden worden met succes verkend en met elkaar verweven in een goedlopend betoog. Tegelaar schuwt het debat niet en trekt scherpe maar subtiele conclusies. De scriptie wordt bovendien afgesloten met een fraai voorbeeld, om de toepassing van de abstracte regels duidelijk te maken in een concreet geval. Dat voorbeeld laat zien dat de divergentie van aansprakelijkheidsregimes in de Europese Unie tot een schending van het gemeenschapsrecht leidt. In de Peter Paul-uitspraak uit de titel van de scriptie bepaalde het Europese Hof van Justitie in 2004 dat de eerste, voorzichtige bankenrichtlijnen niet bedoeld waren om spaarders te beschermen. De toezichthouders waren daarom niet aansprakelijk jegens die spaarders voor falend toezicht.

Winnaars 2016

Winnaars voorgaande jaren

 • 2014-2015 Welmoed Wels (Dead body management in armed conflict: paradoxes in trying to do justice to the dead)
 • 2013-2014 Coen Vernooij (Levenslang en de strafrechter: Een onderzoek naar de invloed van het Nederlandse gratiebeleid op de oplegging van de levenslange gevangenisstraf door de strafrechter)
 • 2012-2013 Ruben de Graaff (Something old, something new, something borrowed, something blue?)
 • 2011-2012 Victor Bouman (De baai geblokkeerd: Piraten in het nauw?)
 • 2010-2011 O.C.J. Klaver (Gegarandeerde kwaliteit? De toepassing van het depositogarantiestelsel op de notariële kwaliteitsrekening)
 • 2009-2010 Iryna Levdokymova (The EU-US SWIFT Agreement: Which Fate under the Lisbon Data Protection Framework)
 • 2008-2009 Lisette Valk (CVA-Ketenzorg: medische of juridische kopzorg)
 • 2007-2008 Peter van Schijndel (Identiteitsdiefstal)
 • 2006-2007 Sander David Dikker Hupkes (What Constitutes Occupation? Israel as the occupying power in the Gaza Strip after the Disengagement)
 • 2005-2006 Erik Kok (A membership approach. The legal status and loss of protection of members of non-governmental armed groups under the law of non-international armed conflict)
 • 2004-2005 Kasper Jochem Olivier Jansen (Kennis van de Laedens als vereiste voor onrechtmatigheid)
 • 2003-2004 Dianne Johanna Maria Beurskens (Wederzijdse bijstand volgens Napels II)
 • 2002-2003 Nadia Djebali (Procedures ter beslechting van interstatelijke verrekenprijsgeschillen)
 • 2001-2002 Felix Benjamin Ronkes Agerbeek (Zeg ik dat goed? EU-ambtenaren en hun vrijheid van meningsuiting)
 • 2000-2001 Karlijn Teuben (Rechterlijke afspraken als “Recht in de zin van art.99 wet RO)
 • 1999-2000 P.M. Waszink (Judicial Activism)
 • 1998-1999 H.J.T.M. Roosmalen (The King can do no wrong)
 • 1997-1998 T.C. Leemans (Uitvinding in dienstbetrekking)
 • 1996-1997 Johannes Jacobus Catharinus van de Graaff (Defiscalisering van de Algemene Bijstandswet)
 • 1995-1996 Jacob Hendrik van der Winden (Ik voel me alleen! Zij zijn machtig en met velen. Geen vrijplaats voor folteraars? Het universaliteitsbeginsel in het internationale recht)
 • 1994-1995 Pauline Laan  (Algemene voorwaarden in het handelsverkeer)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.