Universiteit Leiden

nl en

LLX-round table over het Costello-arrest van het Ierse Hooggerechtshof

Op maandag 24 april 2023 organiseerde het Europa Instituut een hybride Leiden Law Exchange (LLX) rondetafelgesprek over het Costello-arrest van het Ierse Hooggerechtshof. Het arrest gaat over de door de regering voorgestelde ratificatie van de economische en handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA).

In Costello oordeelde een meerderheid van het Ierse Hooggerechtshof dat de ratificatie van CETA alleen is toegestaan indien de wetgever de Ierse rechter de bevoegdheid geeft om de tenuitvoerlegging van een CETA-uitspraak te weigeren wanneer deze de Ierse constitutionele identiteit, fundamentele constitutionele beginselen of EU-verplichtingen wezenlijk in gevaar brengt. Dit was de eerste keer dat het begrip 'constitutionele identiteit' uitdrukkelijk werd gebruikt door het Ierse Hooggerechtshof.

De LLX-round table, georganiseerd door Sinéad Mulcahy, Vestert Borger en Armin Cuyvers, bood de gelegenheid om van gedachten te wisselen over het arrest tussen mensen uit de praktijk en academici. Drie vooraanstaande sprekers gaven presentaties vanuit hun eigen rechtsgebied. De eerste presentatie werd gegeven door rechter John MacMenamin, voormalig rechter van het Ierse Hooggerechtshof die uitspraak deed in de zaak Costello. Justice MacMenamin gaf inzicht in de constitutionele context waarbinnen de zaak zich afspeelde en de fundamentele bezwaren die het Hof daarbij in overweging nam. Professor Freya Baetens (Universiteit Leiden en University of Oxford) ging dieper in op elementen van de meerderheidsredenering vanuit het perspectief van het internationaal recht. Professor Monica Claes (Universiteit Maastricht) stond stil bij het begrip constitutionele identiteit in de Europese constitutionele ruimte. Daarna was er gelegenheid tot discussie. De round table werd voorgezeten door Sinéad Mulcahy.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.