Universiteit Leiden

nl en

Hoe Achmea te verzachten? Armin Cuyvers over EU-autonomie

Op 16 november 2018 presenteerde Armin Cuyvers enkele juridische mogelijkheden om, binnen de huidige rechtspraak, de bekritiseerde absolute interpretatie van de autonomie van EU-recht bij Achmea te versoepelen. Zijn kernargument was dat, als een algemeen beginsel, autonomie afgewogen kan en moet worden tegen andere algemene beginselen van Unierecht.

Deze aanpak sluit aan bij de wijze waarop het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) andere funderende beginselen van Unierecht heeft afgewogen. Door deze afweging ontstaat afdoende juridische ruimte om autonomie te versoepelen zonder de effectiviteit van dit cruciale beginsel in gevaar te brengen.

De tweedaagse conferentie ‘The EU law of unintended consequences: What is the impact of the Achmea judgment on Investment and dispute settlement in the EU Energy sector?’ werd georganiseerd door de Energy Union Law Area van het European University Institute (EUI), Dechert LLP en de École des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC). De conferentie bracht vertegenwoordigers samen van de Europese Commissie, het HvJ-EU, de advocatuur en de academie, waaronder Sir Allan Daswhood en Sir Francis Jacobs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.