Universiteit Leiden

nl en

Europa Instituut

Het Europa Instituut van de Universiteit Leiden is één van de oudste academische instellingen gespecialiseerd in het recht van de Europese Unie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Het werd opgericht in 1957, hetzelfde jaar als de Europese Economische Gemeenschap zelf.

Het Europa Instituut verricht wetenschappelijk onderzoek, verzorgt onderwijs en levert juridisch advies aan de particuliere en de openbare sector op het hoogste academische niveau.

Leiden Law Blog

Europa Lezingen