Universiteit Leiden

nl en

Armin Cuyvers spreekt in Liverpool over de rol van nationale parlementen in de EU democratie

Op 17 februari 2016 sprak Armin Cuyvers in een seminar van de Liverpool European Law Unit (LELU) over ‘Legitimacy and participation in the EU’. In zijn presentatie, getiteld ‘National parliaments as training wheels of EU democracy?

Fitting national parliaments into the legitimacy structure of the EU’, ging Armin in op de verschillende pogingen om nationale parlementen in te passen in de constitutionele structuur van de EU, en daarmee de democratische legitimiteit van de EU te vergroten. In dat kader ging hij ook in op de onderliggende problemen in de constitutionele structuur van de EU die dergelijke beroepen op nationale parlementen genereren en de relatie tussen deze problemen en de toename in referenda en andere vormen van directe democratie in de EU.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie