Universiteit Leiden

nl en

Workshop over interdisiciplinaire methoden voor EU-recht

Op 8 en 9 september organiseerde London School of Economics Law School een workshop getiteld ‘Interdisciplinary Research Methods in EU Law’. Armin Cuyvers en Eva Grosfeld presenteerden hun onderzoek naar de toepassing van sociaal psychologische inzichten in EU recht.

Kwamen wetenschappers uit verschillende disciplines samen in Londen om hun interdisciplinaire benaderingen van EU recht te bespreken en presenteren. De workshop was georganiseerd door London School of Economics Law School met als doel om interdisciplinair onderzoek in EU recht te bevorderen. Aanwezigen konden luisteren naar sprekers van onder andere sociologie, politieke wetenschappen, geschiedenis, filosofie, economie, genderstudies, internationale betrekkingen, en policy studies.

COI-onderzoekers Armin Cuyvers en Eva Grosfeld presenteerden hun onderzoeksproject ‘Adapting EU law to human nature’, waarin zij een sociaal psychologisch perspectief nemen bij de bestudering van vragen binnen het EU recht. Ze bespraken hoe inzichten uit de evolutionaire en sociale psychologie geïntegreerd kunnen worden in het EU recht om de vorm, formulering, en inhoud van het institutionele systeem van de EU en juridische normen te verbeteren. Aangezien de eerste data van het project inmiddels verzameld zijn, hebben Armin en Eva ook de eerste empirische bevindingen gepresenteerd en een voorstel gedaan van hoe deze kunnen leiden tot op empirie gebaseerde juridische conclusies.

De presentatie werd gevolgd door een inspirerende discussie over de samenwerking tussen juristen en psychologen en andere wetenschappers. Een intrigerende vraag blijft of en hoe inzichten uit andere disciplines gebruikt kunnen om normatieve conclusies in EU recht te trekken.

Alle bijdragen aan de workshop zullen gepubliceerd worden in een handboek dat in 2023 zal verschijnen bij Edward Elgar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.