Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Van Bergen Prijs

Het Van Bergen Fonds organiseert jaarlijks een prijsvraag voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden voor het beste plan dat de contacten tussen Nederlandse en internationalestudenten bevordert. Het beste plan krijgt een subsidie van het Van Bergen Fonds.

Beoordeling van de plannen

De jury bestaat uit studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden. De leden van de jury beoordelen de plannen op onder meer op het vernieuwende karakter, de reikwijdte en de uitvoerbaarheid en nomineert de beste inzendingen. Op het jaarlijkse Diversiteitssymposium van de Universiteit Leiden presenteren enkele genomineerden hun plannen en worden de winnaars bekend gemaakt.

Wie kan deelnemen?

Iedereen uit binnen- en buitenland die aan de Universiteit Leiden is verbonden:

  • internationale en Nederlandse studenten
  • promovendi
  • docenten
  • hoogleraren
  • ondersteunend en beheerpersoneel van de universiteit
  • studenten- en studieverenigingen
  • combinaties van groepen en organisaties

De prijs gaat naar de groep of organisatie die het beste innovatieve plan instuurt. Met de prijs kan het winnende plan of idee daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Vorige prijswinnaars

Lees hier meer over de vorige prijswinnaars en wat zij hebben bereikt:

Over het Van Bergen Fonds

Bij het afscheid van Joris van Bergen als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden werd in 2005 het Van Bergen Fonds opgericht. De Stichting Van Bergen Fonds wil contacten tussen Nederlandse en internationale studenten bevorderen, zodat er meer begrip voor elkaars culturen komt. De Stichting ziet dit als belangrijke voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie in een globaliserende wereld.

Het met elkaar in contact brengen van Nederlandse en internationale studenten sluit naadloos aan bij het beleid van de Universiteit Leiden om de internationalisering van de academische gemeenschap te  versterken. 

Bestuur
Dhr. Ir. J.E.J. van Bergen (voorzitter)
Dhr. Drs. J. 't Hart (penningmeester/secretaris)

Adres Van Bergen Fonds
p/a Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Contact
Qing-yi Fan
vanbergenfund@sea.leidenuniv.nl
Telefoon: +31 (0)71 527 8025

ANBI-status
Het Van Bergen Fonds is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds, en is daarmee een algemeen nut beogende instelling (ANBI).  Wilt u het Van Bergen Fund steunen door middel van een financiële bijdrage dan kan dat via het Leids Universiteits Fonds, onder vermelding van "Van Bergen Fund". Op de website van het LUF vindt u meer informatie over de verschillende manieren van doneren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie