Universiteit Leiden

nl en
Dossier

LUDEN

Het voornaamste doel van dit netwerk is om een inclusievere werk- en leeromgeving te bevorderen. Het netwerk zal zich vooral richten op problemen, en niet zozeer op een specifieke groep binnen de medewerkerspopulatie, zodat een inclusieve dialoog en benadering gewaarborgd is.

 1. Het netwerk houdt zich bezig met kwesties die te maken hebben met ras en etniciteit, steeds vanuit een intersectioneel perspectief (wat betekent dat er rekening mee gehouden wordt dat ras, etniciteit, klasse, gender, LGBT+-zaken, vaardigheid enz. elkaar altijd en noodzakelijk kruisen).
 2. Het netwerk wil ondersteuning bieden aan internationaal personeel, en aan medewerkers uit raciale en etnische minderheden, met activiteiten die het mogelijk maken om kennis en ervaring te delen en dialoog en overleg te voeren, en door bij te dragen aan communityvorming. 
 3. Het netwerk wil samenwerken met collega's in diverse lagen van de organisatie, in het bijzonder bij HRM, Studenten- en Onderwijs Zaken en Strategische Communicatie & Marketing, op belangrijke thema's als werving, diversiteit en inclusie in onderwijscurricula en de collegezaal, en de manier waarop de universiteit zich naar buiten toe profileert.
 4. Het netwerk wil een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid, erkenning en oplossing van problemen die gerelateerd zijn aan racisme en andere vormen van uitsluiting binnen de universitaire werk- en leeromgeving, door samen te werken met verschillende partners binnen de universiteit, en door het College van Bestuur te adviseren op basis van wetenschappelijke expertise op dit terrein.

Dit gaan we doen:

 1. Kwesties onder de aandacht brengen van het College van Bestuur en faculteitsbesturen en hier advies over uitbrengen.
 2. Informatie verschaffen op basis van expertise op het gebied van diversiteit onder leden van het netwerk.
 3. Coördineren en overleggen met diverse partners en afdelingen binnen de universiteit over zaken die te maken hebben met diversiteit en inclusie op de werkplek en in de leeromgeving.
 4. Ondersteuning bieden aan internationale en multiculturele medewerkers en studenten.

Dit willen we ermee bereiken:

 1. Diversiteit en inclusie in wervings- en promotiebeleid.
 2. Diversiteit en inclusie in het onderwijscurriculum.
 3. Toewerken naar documentatie en erkenning van gevallen van uitsluiting, in het bijzonder met betrekking tot ras en culturele achtergrond binnen de universitaire omgeving.
 4. Organiseren en ontwikkelen van acticiteiten die bijdragen aan een inclusievere werk- en leeromgeving.

De groep heeft als doel om medewerkers ongeacht hun achtergrond bij elkaar te brengen, gericht op bevordering van een inclusieve werk- en  leeromgeving. Met name medewerkers met een internationale achtergrond en raciale/etnische minderheden onder wetenschappelijk personeel, promovendi en niet-wetenschappelijk personeel. Hier kunnen echter ook bondgenoten bij zitten die geen deel uitmaken van een minderheidsgroep. Het netwerk wil medewerkers uit alle faculteiten, met verschillende functies en achtergronden hierin betrekken.

Op meerdere momenten is gebleken dat er behoefte bestaat aan een platform om kwesties te bespreken waar vooral, maar niet uitsluitend medewerkers en studenten met een internationale of multiculturele achtergrond mee geconfronteerd worden. Kwesties die te maken hebben met ervaringen van internationale en multiculturele medewerkers zijn niet alleen grotendeels onzichtbaar, maar liggen vaak ook zeer gevoelig. Meer en meer hebben mederwerkers met een diverse achtergrond behoefte aan geïnformeerde dialoog. Dit platform biedt ruimte om onderwerpen aan te snijden die moeilijk bespreekbaar zijn, maar waarvan het wel noodzakelijk is om ze te bespreken, om zo een inclusieve universitaire gemeenschap te bevorderen.

 • María Gabriela Palacio Ludeña, Universitair docent, Faculteit Geesteswetenschappen - voorzitter
 • Larissa Schulte Nordholt, promovendus, Faculteit Geesteswetenschappen
 • Amir Ali Abadi, onderwijs-/onderzoeksmedewerker, Faculteit Rechtsgeleerdheid

Heeft u vragen of suggesties, of wilt u lid van het LUDEN-netwerk en/of ons werk ondersteunen? Stuur een bericht naar luden@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.