Universiteit Leiden

nl en
Thema

LUDEN

Het voornaamste doel van het Leiden University Diversity and Equality Network (LUDEN) is om een inclusievere werk- en leeromgeving te bevorderen.

Logo van het Leiden University Diversity and Equality Network (LUDEN)

Het netwerk richt zich vooral op problemen, en niet zozeer op een specifieke groep binnen de medewerkerspopulatie, zodat een inclusieve dialoog en benadering gewaarborgd is. 

  1. Het netwerk houdt zich bezig met kwesties die te maken met uitsluiting binnen de universiteit met een benadering die erkent dat geslacht, ras, etniciteit, klasse, seksuele geaardheid, handicap (enz.) elkaar kruisen.

  2. Het netwerk wil ondersteuning bieden aan internationale medewerkers en ondervertegenwoordigde groepen door middel van activiteiten die het delen van kennis en ervaringen mogelijk maken, dialoog en overleg vergemakkelijken en bijdragen aan gemeenschapsvorming.

  3. Het netwerk werkt samen met collega's op verschillende niveaus en organisatieonderdelen, met name HRM, Studenten- en Onderwijszaken en Communicatie & Marketing aan relevante onderwerpen als werving, diversiteit en inclusie in curricula en in de klas, evenals de manier waarop waarmee de universiteit zich aan de buitenwereld presenteert.

  4. Het netwerk draagt bij aan de zichtbaarheid, herkenning en oplossing van vraagstukken met betrekking tot racisme en andere vormen van uitsluiting binnen de werk- en leeromgeving van de universiteit door samen te werken met verschillende partners binnen de universiteit en door het College van Bestuur op basis van wetenschappelijke expertise op dit gebied.

Dit is wat het netwerk doet:

  1. Evenementen organiseren die een inclusievere werk- en leeromgeving binnen de universiteit bevorderen.
  2. Coördineren en overleggen met diverse partners en afdelingen binnen de universiteit met betrekking tot vraagstukken van diversiteit en inclusie in de werk- en leeromgeving.
  3. Ondersteuning bieden aan personeel en studenten die te maken hebben met kwesties van uitsluiting en discriminatie op basis van geslacht, ras, etniciteit, klasse, seksuele geaardheid en handicap.

Trouw zijn aan het motto Praesidium Libertatis betekent dat we als universiteit een werk- en leeromgeving moeten bieden die veilig, divers en inclusief is. Dit moet een omgeving zijn die vrij is van intimidatie, pesterijen en discriminatie, waar medewerkers en studenten gedijen in hun gezamenlijke streven naar kennis en verlichting, ongeacht geslacht, ras, sociaaleconomische achtergrond, religie, seksuele geaardheid en handicap. Hoewel de meesten van ons als individuele leden van de universitaire gemeenschap deze ambities onderschrijven, schiet onze gemeenschap als geheel te vaak tekort in het bieden van een dergelijke omgeving.

Moeilijke ervaringen waarmee leden van ondervertegenwoordigde groepen worden geconfronteerd, die verband houden met discriminatie, pesten en subtielere vormen van uitsluiting, blijven vaak onzichtbaar voor de bredere universitaire gemeenschap. Ons netwerk biedt een ruimte om kwesties aan te pakken die moeilijk bespreekbaar blijven, maar toch cruciaal zijn om aan te pakken om een inclusieve universitaire gemeenschap te promoten die veilig is voor iedereen.

De groep heeft als doel het samenbrengen van academisch personeel, promovendi en ondersteunend personeel ongeacht hun achtergrond, gericht op het bevorderen van een inclusieve werk- en leeromgeving. Het netwerk wil leden van alle faculteiten en verschillende functies en achtergronden opnemen.

Aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.