Universiteit Leiden

nl en
Thema

Facultaire Studentenwerkgroep D&I en Studentenwelzijn

De werkgroep Diversiteit & Inclusie en Studentenwelzijn bestaat uit een groep studenten die onder leiding van de Facultaire Coördinator Susanne Deen gezamenlijk aan de slag gaan om de thema’s D&I en Studentenwelzijn meer bespreekbaar, voelbaar en zichtbaar te maken op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, zowel online, in onze cultuur als fysiek in het KOG.

De werkgroep doet dit middels het opzetten van verschillende projecten, waarbij elk project een ander onderwerp aanraakt. Voorbeelden van projecten zijn; het organiseren van events rondom D&I of Studentenwelzijn, het aanbieden van workshops en cursussen, het leveren van educatieve en inspirerende ideeën voor informatiedeling op social media, meedenken over inclusieve stagekansen en arbeidsperspectief en aandacht vragen voor deskundigheidsbevordering studentenwelzijn van medewerkers.

Heb je vragen of wil je iets delen met de werkgroep D&I Studentenwelzijn? Neem dan contact op via studentenwelzijn@law.leidenuniv.nl

Nadien Abou Elmagd
Nadien Abou Elmagd

Nadien Abou Elmagd

"Hoi! Mijn naam is Nadien Abou Elmagd en ik ben 22 jaar oud. Ik zit nu in de afronding van de bachelor Rechtsgeleerdheid, en ik heb ook net de bachelor English Language and Culture afgerond. Op beide faculteiten doe ik mijn best om studenten zich zo thuis mogelijk te laten voelen, omdat je studententijd een gigantisch belangrijke tijd is voor je persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het zelf bijvoorbeeld heel belangrijk dat elke student de mogelijkheid heeft om over je eigen cultuur - en die van anderen - te leren en ze te vieren. Daarnaast is het ook belangrijk dat studenten zich vrij voelen om het te zeggen als er toch iets mis gaat op de faculteit, en ik hoop dat wij dit als werkgroep ook kunnen stimuleren en ondersteunen!"

Jayshri Ramadhin
Jayshri Ramadhin

Jayshri Ramadhin

Mijn naam is Jayshri Ramadhin, studente Criminologie en Rechtsgeleerdheid.

Ik hecht er veel waarde aan dat de Faculteit meer aandacht wilt besteden aan de thema’s Diversiteit & Inclusie en Studentenwelzijn en hier draag ik maar al te graag mijn steentje aan bij. Vanaf jongs af aan ben ik al betrokken geweest bij verschillende culturen en geïnteresseerd geweest in verschillende perspectieven. Mijn kennis wil ik graag delen, met als doel de Diversiteit & Inclusie en Studentenwelzijn op de Faculteit te verbeteren. Ongeacht afkomst, geaardheid, lichamelijke en mentale gesteldheid vind ik het belangrijk dat elke student de mogelijkheid wordt geboden tot een leuke studententijd waarin hij/zij zich gehoord en betrokken voelt.

Aniela Holtrop
Aniela Holtrop

Aniela Holtrop

Ik ben een tweedejaars student ingeschreven in de bachelor Rechtsgeleerdheid. Ik ging naar de middelbare school in de VS, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Op de middelbare school was ik al erg geïnteresseerd in diversiteit en inclusie. Ik ging naar een privéschool waar ik de enige queer ‘second generation’ Amerikaan in mijn klas was, dus ik was altijd heel vocaal en gepassioneerd over kwesties van diversiteit. Ik heb in Amerika een aantal cursussen en workshops gevolgd die mij helpen goed te communiceren, kwesties van diversiteit inclusie en welzijn te begrijpen, en de rol van studenten in dit soort werk te beseffen. Met mijn unieke achtergrond in D&I geloof ik dat ik een waardevol perspectief aan het team kan brengen. Ik hoop dat ik in deze werkgroep de faculteit effectief kan helpen door het bewustzijn te vergroten en door het ondersteunen van het Diversity and Inclusion Office gemarginaliseerde studenten en docenten te helpen.

Irene Boven
Irene Boven

Irene Boven

Hoi allemaal, mijn naam is Irene en ik ben in september begonnen aan de master Law and Society. Hiervoor heb ik Liberal Arts and Sciences en Global Criminal Law gestudeerd in Groningen met een minor in Sydney. Tijdens deze bachelor en master heb ik ondervonden hoe waardevol en leerzaam het is om als student in een diverse omgeving te studeren. Ik heb hier zelf veel van geleerd en hoop dat ik dit jaar mijn enthousiasme, passie voor organiseren en creatieve kant mag inzetten om ervoor te zorgen dat alle studenten zich welkom voelen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden. 

Enza Savans
Enza Savans

Enza Savans

Mijn naam is Enza Savans, ik ben 22 jaar oud en ik woon in Leiden. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar bachelor Rechtsgeleerdheid E&M. Een van mijn hobby’s zijn waterpoloën en zingen. Ik kijk er enorm naar uit om mij in te zetten voor de D&I en Studentenwelzijn werkgroep! Ik vind het belangrijk dat de universiteit een veilige plek is waar studenten en medewerkers worden gerespecteerd en waar je jezelf kunt zijn. De universiteit is een omgeving met een brede vertegenwoordiging van de maatschappij. Om deze reden vind ik het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de thema’s diversiteit en inclusie binnen de universiteit zodat iedereen zich op zijn best kan ontwikkelen en ontplooien. Vanuit mijn eigen persoonlijke ervaringen en ideeën wil ik actiegericht mijn bijdrage leveren aan de werkgroep waarbij mooie projecten rondom de thema’s D&I en Studentenwelzijn tot stand komen. 

Selma Hajjari
Selma Hajjari

Selma Hajjari

Mijn naam is Selma en ik doe de master Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Wat ik tijdens mijn studententijd heb opgemerkt, is dat je ‘thuis voelen’ op de universiteit niet zo vanzelfsprekend is als vaak wordt gedacht. De structuur van de universiteit is opgebouwd op de ervaringen van de studenten waar zij het meest bekend mee zijn.  Voor studenten die niet voldoen aan de criteria van de ‘gemiddelde student’ is de ervaring van de universiteit anders. Er mist nog wat herkenning en representatie op de universiteit, en in sommige gevallen ook een stukje begeleiding.

 Een leeromgeving waarin studenten zich op hun plek voelen is extra van belang voor de ontwikkeling van studenten. Om die reden is het belangrijk dat studenten zich thuis en gekend voelen op de universiteit. Dat geldt ook voor het welzijn van studenten in het algemeen. Het studentenwelzijn is een belangrijk onderdeel voor een succesvol verloop van de studie. De toenemende prestatiedruk, stress, burn-out en sinds maart 2020: eenzaamheidheeft negatieve effecten op het mentale welzijn van studenten. Dat beïnvloedt mogelijk ook hun studiesucces.

Mijn bijdrage aan de werkgroep ziet op het aan de orde stellen van bovenstaande vraagstukken, met als doel: leren, nadenken en in gesprek gaan over diversiteit, inclusiviteit en studentenwelzijn

Jasmijn van Lochum
Jasmijn van Lochum

Jasmijn van Lochum

Ik ben Jasmijn, 21 jaar oud, en ik zit nu in het laatste jaar van mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid en in het tweede jaar van Honours College Law. Om mij nog meer in te zetten voor onze faculteit, ga ik deel uitmaken van de werkgroep Diversiteit & Inclusie & Studentenwelzijn! Ik ben ontzettend enthousiast om aan de slag te gaan met dit team, en ik hoop dat wij met elkaar echt een verschil gaan uitmaken op de faculteit. Ik vind Diversiteit & Inclusie & Studenten Welzijn een ontzettend interessant thema, en ik hoop als studente op deze faculteit ook mijn steentje te kunnen bijdragen met mijn ideeën! Ik ben in ieder geval erg enthousiast, en ik hoop jullie allemaal snel te zien op het KOG!

Gijs Noordhuis
Gijs Noordhuis

Gijs Noordhuis

Hoi! Ik ben Gijs en ik zit in mijn tweedejaar van de studie Rechtsgeleerdheid. Zoals onze premier ooit zei: ’je studententijd is de mooiste tijd van je leven’ en ik ben het hier volkomen mee eens. Aan deze mooie tijd zitten ook kanttekeningen; periodes van stress, de studieschuld die alsmaar groter en groter word en de grote spiegel die je voor je neus krijgt met de vraag wie je nou écht bent en nog veel meer. Het heeft allemaal invloed op je mentale gezondheid en die is minimaal net zo belangrijk als je fysieke. Ik ga mij dan ook inzetten voor een gezonde mentale gesteldheid bij mijn medestudenten. Wat betreft Inclusiviteit en Diversiteit wil ik nog veel meer leren van mijn collega’s binnen de werkgroep. Gelukkig zitten we op de universiteit, daar zit je immers toch al om te leren!

Mathijs de Jong
Mathijs de Jong

Mathijs de Jong

Hallo, mijn naam is Mathijs en ik ben sinds februari begonnen binnen dit onwijs enthousiaste studententeam Diversiteit & Inclusie. Ik loop al enige jaren op de Leidse rechtenfaculteit rond en om mij heen kijkend viel het mij op dat de faculteit wel wat meer pluraliteit zou kunnen gebruiken. Ondanks dat academische vrijheid en diversiteit (in opvattingen) immer hoog in het vaandel hebben gestaan, lijkt dit zich niet te hebben vertaald naar een diverse student- en docentrepresentatie. Pluraliteit gaat verder dan een enkele contradictoire opvatting. Ik hoop dat ik hier dit jaar een steentje aan mag bijdragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.