Universiteit Leiden

nl en
Thema

Tolkvoorziening

In Nederland kun je recht hebben op een tolkvoorziening wanneer je doof, slechthorend of doofblind bent. Je kunt een aantal uur per jaar gratis gebruik maken van een gebarentaaltolk of een schrijftolk. Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.

Soms kan de inzet van een schrijf- of gebarentolk echter ook noodzakelijk zijn voor het ontvangst van internationale gasten of bij de organisatie van een evenement. De Faculteit Geesteswetenschappen biedt dan beperkte financiële ondersteuning voor de gemaakte onkosten.

Wens je een beroep te doen op deze ondersteuning? Neem dan contact op met divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl. Geef in je bericht aan waarvoor je de tolk wilt inzetten en een indicatie van de kosten. Financiële ondersteuning is afhankelijk van het beschikbare budget. Het is de eigen verantwoordelijkheid om een tolk te vinden. Hiervoor kan bijvoorbeeld gekeken worden op Stichting RTGS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.