Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Praktische informatie & contact

Contactpersonen binnen de FGGA

Projectleider FGGA Actieagenda: Tahir Abbas
Coördinator FGGA Actieagenda: Manon Osseweijer
Coördinator Diversiteit & Inclusie FGGA: Susanne Deen


Institute of Security and Global Affairs: Joery Matthys
Institute of Public Administration: Sandra Groeneveld
Leiden University College: Anar Ahmadov
Dual PhD Centre: Johannes Magliano Tromp
Centre for Professional Learning: Nikol Hopman                           

 

Ongewenst gedrag

We streven ernaar dat onze faculteit volledig vrij is van onaanvaardbaar gedrag zoals racisme, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, uitsluiting en geweld. We zijn er om je te helpen als je dergelijk onaanvaardbaar gedrag ervaart of er getuige van bent. Om je hierbij te helpen, dien je jouw klacht in bij de contactpersoon Diversiteit & Inclusie (zie hierboven) of direct bij een van de vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag.

Alles wat je tegen de contactpersoon of de vertrouwenspersoon zegt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ze ondernemen geen actie zonder jouw toestemming.

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

Is het gedrag zodanig dat je een formele klacht wilt indienen, dan kan de vertrouwenspersoon je hierbij helpen. Dien deze formele klacht in bij de klachtencommissie onaanvaardbaar gedrag. Ook de klachtencommissie, de secretaris en het secretariaat zijn verplicht tot geheimhouding en alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.