Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Klankbordgroep D&I

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn diversiteit en inclusie belangrijke speerpunten. Om meer inzicht te krijgen in de rol en mate van D&I binnen de verschillende domeinen van de faculteit is de Klankbordgroep D&I opgericht. Deze groep wordt vertegenwoordig door ongeveer 10 medewerkers afkomstig uit alle verschillende onderdelen van de faculteit. Denk hierbij aan HRM, onderwijs, marketing & communicatie en onderzoek.

De groep komt een keer in de zes weken bij elkaar. Binnen elk overleg zal een ander concreet thema centraal staan, waarover ervaringen en tips worden uitgewisseld. Bij bepaalde thema's kunnen andere collega's met een relevante functie worden gevraagd om eenmaal aan te sluiten als gastlid van de klankbordgroep.

Door concrete thema's te bepalen voor elk overleg, hoopt de Kankbordgroep D&I tot verbeterpunten te komen voor bepaalde situaties of onderwerpen binnen D&I. Aan deze ideeën en plannen kan de coördinator D&I vervolgens concrete stappen en projecten koppelen, waardoor we met elkaar stappen zetten richting meer diversiteit een sterker gevoel van inclusie binnen de faculteit.

Susanne Deen | coördinator D&I FdR

'Met de Klankbordgroep D&I kunnen we de vele kennis die in huis is met elkaar verbinden. Door het delen van ideeën en perspectieven leren we van elkaar en bouwen we samen aan een meer inclusieve leer- en werkomgeving waarbinnen iedereen zich welkom voelt.'

 

Jennifer Doekhie | universitair docent

'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen een meer diverse groep medewerkers en studenten aantrekken op de universiteit, maar ook dat we ze behouden door hun talenten en 'strengths' te waarderen en versterken?'

 

 

Nicole de Waal | adviseur interne communicatie

‘Wil je als universiteit en faculteit impact maken in een diverse samenleving, dan begin je van binnenuit. Van buiten winnen is van binnen beginnen, zeg ik altijd. Daar wil ik graag aan bijdragen in mijn rol als interne communicatieadviseur.’

 

Pauline Vincenten | HR-adviseur

'Als student heb ik lesbische rolmodellen gemist. Ik ben lid van de Klankbordgroep D&I omdat ik graag wil bijdragen aan een studie- en werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Ik wil graag laten zien dat je in al je eigenheid bij de rechtenfaculteit kunt studeren en werken.'

 

Floris van den Driesche | communicatieadviseur

'Als communicatieadviseur wil ik mij inzetten om onze dagelijkse communicatie divers en inclusief in te richten, zodat wij zoveel mogelijk studenten en medewerkers kunnen bereiken. Daarmee hoop ik uiteindelijk bij te dragen aan een inclusievere maatschappij voor mijn kinderen en andere komende generaties.'

 

Jet Liesker | universitair docent

'Bij de termen diversiteit en inclusie denk ik aan de manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat studenten zich betrokken, veilig, gerespecteerd en gezien voelen op onze faculteit. Hierbij gaat het er dus niet alleen om dat studenten toegang hebben tot het onderwijs, maar meer om de vraag hoe we ervoor zorgen dat studenten zichzelf herkennen (en niet herkennen) in alles wat zij zien en meekrijgen binnen de muren van de universiteit. Zien zij zichzelf terug in de docenten? Herkennen zij zich in de literatuur? Wat voor voorbeelden worden er gebruikt in de colleges? Maar ook: Voelen zij zich comfortabel genoeg om zich uit te spreken en krijgt ieder van hen dezelfde kansen? Met deze vragen in het achterhoofd zet ik mij graag in voor de klankbordgroep.'

Sven Bontje | hoofd stafdienst onderzoek

'Goed wetenschappelijk onderzoek kan niet zonder diverse perspectieven.'

 

 

 

Nadia Sonneveld | universitair hoofddocent

'Bij een inclusieve samenleving hoort inclusieve taal.'

 

 

 

Heb jij interesse om (een keer) deel te nemen aan de Klankbordgroep D&I of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Susanne Deen, coördinator D&I bij FdR & FGGA via s.j.deen@fgga.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.