Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Klankbordgroep D&I

Binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid zijn diversiteit en inclusie belangrijke speerpunten. Om meer inzicht te krijgen in de rol en mate van D&I binnen de verschillende domeinen van de faculteit is de Klankbordgroep D&I opgericht. Deze groep wordt vertegenwoordig door ongeveer 10 medewerkers afkomstig uit alle verschillende onderdelen van de faculteit. Denk hierbij aan HRM, onderwijs, marketing & communicatie en onderzoek.

De groep komt een keer in de zes weken bij elkaar. Binnen elk overleg zal een ander concreet thema centraal staan, waarover ervaringen en tips worden uitgewisseld. Bij bepaalde thema's kunnen andere collega's met een relevante functie worden gevraagd om eenmaal aan te sluiten als gastlid van de klankbordgroep.

Door concrete thema's te bepalen voor elk overleg, hoopt de Kankbordgroep D&I tot verbeterpunten te komen voor bepaalde situaties of onderwerpen binnen D&I. Aan deze ideeën en plannen kan de coördinator D&I vervolgens concrete stappen en projecten koppelen, waardoor we met elkaar stappen zetten richting meer diversiteit een sterker gevoel van inclusie binnen de faculteit.

Susanne Deen | coördinator D&I FdR & FGGA

'Met de Klankbordgroep D&I kunnen we de vele kennis die in huis is met elkaar verbinden. Door het delen van ideeën en perspectieven leren we van elkaar en bouwen we samen aan een meer inclusieve leer- en werkomgeving waarbinnen iedereen zich welkom voelt.'

 

Marijn Stipdonk | hr-adviseur

'Als lid van de Klankbordgroep D&I wil ik mij vanuit mijn expertise als HR-adviseur, graag inzetten voor een faculteit waarin we het beste in medewerkers en studenten naar boven halen doordat zij zich betrokken en gewaardeerd voelen en waarbij iedereen het gevoel heeft zichzelf te kunnen zijn.'

 

Nadia Sonneveld | universitair hoofddocent

'Bij een inclusieve samenleving hoort inclusieve taal.'

 

 

 

Jennifer Doekhie | universitair docent

'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen een meer diverse groep medewerkers en studenten aantrekken op de universiteit, maar ook dat we ze behouden door hun talenten en 'strengths' te waarderen en versterken?'

 

 

Annet van der Helm | hoofd Marketing & Communicatie

'Mijn vertrekpunt van al onze marketing, communicatie, alumni en fondsenwerving is dat iedereen zich welkom en gezien voelt. In beleid maar ook in tekst, beeld en geluid. Dat verrijkt ons hele zijn als faculteit, universiteit en is ook onomstotelijk verbonden met ons motto Praesidium Libertatis.'

 

Gerda Korevaar | coördinator Onderwijsbeleid

'Inclusiviteit betekent voor mij vanuit een moreel besef de mens centraal stellen. Ik heb een antenne voor moeilijk benoembare emoties en irrationele gedragingen, tegengestelde gedachten en gevoelens. Inclusie is niet mogelijk als onaangename kanten weggemoffeld worden. Ik draag bij aan een open werkklimaat in alle diversiteit en eigenheid, waarbij vrijheid een volwassen vrijheid is in dialoog met de ander en waar de vraag gesteld wordt of datgene wat verlangd wordt ook datgene is wat verlangd moet worden. Ik sta voor met elkaar ín de wereld zijn in dialoog zonder jezelf al te veel in het centrum van de wereld te plaatsen.'

 

Floris van den Driesche | communicatieadviseur

'Als communicatieadviseur wil ik mij inzetten om onze dagelijkse communicatie divers en inclusief in te richten, zodat wij zoveel mogelijk studenten en medewerkers kunnen bereiken. Daarmee hoop ik uiteindelijk bij te dragen aan een inclusievere maatschappij voor mijn kinderen en andere komende generaties.'

 

Pauline Vincenten | afdelingsmanager Van Vollenhoven Instituut

'Als student heb ik lesbische rolmodellen gemist. Ik ben lid van de Klankbordgroep D&I omdat ik graag wil bijdragen aan een studie- en werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt. Ik wil graag laten zien dat je in al je eigenheid bij de rechtenfaculteit kunt studeren en werken.'

 

Jelle Nijland | universitair docent Ondernemingsrecht

'De waarde van een diverse en inclusieve maatschappij vloeit voort uit mijn interesse in publieke belangen. Als lid van de Klankbordgroep D&I wil ik mij inzetten voor een diverse en inclusieve academie. Better understanding leads to more synergy.'

 

Heb jij interesse om (een keer) deel te nemen aan de Klankbordgroep D&I of heb je andere vragen? Neem dan contact op met Susanne Deen, coördinator D&I bij FdR & FGGA via s.j.deen@fgga.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.