Universiteit Leiden

nl en
Thema

Praktische informatie & contact

D&I-contactpersoon binnen de FdR

Facultair coördinator Diversiteit & Inclusie: Susanne Deen

Ongewenst gedrag

We streven ernaar dat onze faculteit volledig vrij is van onaanvaardbaar gedrag zoals racisme, pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, uitsluiting en geweld. We zijn er om je te helpen als je dergelijk onaanvaardbaar gedrag ervaart of er getuige van bent. Om je hierbij te helpen, dien je jouw klacht in bij de contactpersoon Diversiteit & Inclusie (zie hierboven) of direct bij een van de vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag (zie hieronder). Alles wat je tegen de contactpersoon of de vertrouwenspersoon zegt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Ze ondernemen geen actie zonder jouw toestemming.

Voor medewerkers

Bezoek deze pagina voor meer informatie over vertrouwelijk advies van de vertrouwenspersonen.

Voor studenten

Bezoek deze pagina voor meer informatie over vertrouwelijk advies van de vertrouwenspersonen.

Klachtencommissie ongewenst gedrag

Is het gedrag zodanig dat je een formele klacht wilt indienen, dan kan de vertrouwenspersoon je hierbij helpen. Dien deze formele klacht in bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Ook de klachtencommissie, de secretaris en het secretariaat zijn verplicht tot geheimhouding en alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.