Universiteit Leiden

nl en
Thema

Netwerken en community

Het Expertisebureau Diversiteit en Inclusie staat in nauw contact met verschillende studenten- en medewerkersnetwerken op het gebied van diversiteit en inclusie.

Deze netwerken leveren een belangrijke bijdrage aan community building en bewustwording over specifieke onderwerpen. Zij spelen een belangrijke adviserende rol en het Expertisebureau D&I werkt met hen samen op het gebied van beeldvorming, kennis en beleid.

D&I-netwerken en -community

Het Expertisebureau D&I ondersteunt onderstaande netwerken en hun activiteiten. Deze netwerken geven ook direct feedback op het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van de universiteit. 

Intro

Het Platform Neurodiversiteit wil meer bewustzijn creëren over neurodiversiteit en een inclusieve en stimulerende werkomgeving creëren voor alle medewerkers van de universiteit.

Overige netwerken

Adviesraad en facultaire aanspreekpunten op het gebied van D&I

Het Expertisebureau D&I werkt nauw samen met de volgende gremia om het diversiteit- en inclusiviteitsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.

De Adviesraad ‘Excellence trough Diversity’ bestaat uit medewerkers van alle faculteiten, alsmede verschillende posities binnen de universiteit. De leden van de Adviesraad adviseren over het diversiteitsbeleid van de universiteit vanuit hun verschillende expertisegebieden en ervaringen.

Het Expertisebureau D&I staat in nauw contact met facultaire Diversity Officers en diversiteitscoördinatoren. Zij vormen het aanspreekpunt voor het facultaire diversiteits- en inclusiviteitsbeleid en diversiteit en inclusie op het gebied van onderwijs en HRM. Een overzicht van de facultaire coördinatoren is hier te vinden. Daarnaast bestaan er verschillende klankbordgroepen en commissies op het facultair en instituutsniveau op het gebied van diversiteit en inclusie.

Charters en (inter)nationale netwerken

De Universiteit Leiden heeft zich verbonden aan verschillende charters, waaronder

  • Workplace Pride
  • (Vrouwelijk) Talent naar de Top
  • Cultureel Talent naar de Top
  • Charter Diversiteit

Op landelijk niveau is het Expertisebureau D&I betrokken bij het Landelijk Overleg van Diversity Officers. Op Europees niveau is het Expertisebureau D&I betrokken bij de LERU policy group Equity, Diversity and Inclusion.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.