Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Samenwerking en netwerken

Zowel in nationaal als in internationaal verband is de Universiteit Leiden actief als het gaat om uitwisseling, samenwerking, kennisdeling en  ontwikkelen van nieuwe programma's en methoden.

Charters

De Universiteit Leiden heeft zich aan verschillende charters gecommiteerd, waaronder het Charter Talent naar de Top, het Charter Diversiteit en het Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020. Daarnaast is de universiteit lid van diverse platforms en netwerken.

Landelijke samenwerking

Leiden is initiatiefnemer en oprichter van het Landelijk Overleg van Diversity Officers aan Nederlandse Universiteiten. Een serieuze gesprekspartner voor het Ministerie van OCW als het gaat om de ontwikkeling van diversiteitsbeleid aan Nederlandse universiteiten en ook voor andere landelijke kennisorganisaties zoals VSNU, LNVH  en het Platform Diversiteit in de Wetenschap.

Daarnaast  heeft Leiden met Erasmus Universiteit Rotterdam en De Vrije Universiteit zitting in de taskforce The Future is Diversity die zich richt op de instroom en het studiesucces van biculturele studenten in het hoger onderwijs. Hun gezamenlijk beleid richt zich onder andere op het promoten van een inclusieve leer- en werkomgeving, en het verbeteren van opleiding en ondersteuning van deze studenten bij hun overstap naar de arbeidsmarkt. 

Internationale samenwerking

De Universiteit Leiden neemt deel aan de LERU Gender Working Group waarin uitwisseling van expertise op het gebied van diversiteit en inclusiviteit plaats vindt met andere Europese Universiteiten zoals Oxford, UCL, Lund en Zürich. Daarnaast zijn er veel contacten met internationale diversiteitsdeskundigen van andere Europese universiteiten, waaronder Harvard University en King’s College.

Contact met netwerken

Het Diversity Office werkt samen met diverse netwerken en groeperingen die een belangrijke rol spelen of  een bijdrage leveren aan  het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van onze universiteit. Daarnaast ondersteunt het Diversity Office internationale en interculturele studentenorganisaties in Leiden. Deze vormen ontmoetingsplekken voor studenten die vanuit landen over de hele wereld naar Nederland zijn gekomen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie