Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Van Bergenprijs

Het Van Bergenfonds organiseert jaarlijks een prijsvraag voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden voor het beste plan dat de contacten tussen Nederlandse en internationale studenten bevordert. Een goed plan krijgt een subsidie van het Van Bergenfonds.

Deze aanmoedingingspremie is bedoeld om initiatieven te ondersteunen die op allerlei manieren een brug kunnen slaan tussen studenten en medewerkers uit verschillende culturen binnen een cosmopolitische academische gemeenschap.

Wie kan deelnemen?

Iedereen uit binnen- en buitenland die aan de Universiteit Leiden is verbonden:

 • internationale en Nederlandse studenten
 • promovendi
 • docenten
 • hoogleraren
 • ondersteunend en beheerpersoneel van de universiteit
 • studenten- en studieverenigingen
 • combinaties van groepen en organisaties

De prijs gaat naar de groep of organisatie die een innovatief, uitvoerbaar plan instuurt dat is gericht op continuïteit. Met de prijs kan het winnende plan of idee daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een voorgestelde activiteit kan op kleine schaal starten maar moet gericht zijn op een potentieel grotere doelgroep.

Meerdere prijzen in 2020

In 2020 worden meerdere Van Bergenprijzen van 5000 euro uitgeloofd voor plannen die creatief én coronaproof zijn, en die het doel hebben om internationale en Nederlandse studenten zowel in persoon als digitaal bij elkaar te brengen.

Beoordeling van de plannen

De jury bestaat uit studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden. De leden van de jury beoordelen de plannen op onder meer op het vernieuwende karakter, de reikwijdte en de uitvoerbaarheid en kiest de beste inzendingen. Op het jaarlijkse Diversiteitssymposium van de Universiteit Leiden presenteren de winnaars hun plan.

Voor plannen van studieverenigingen en faculteiten/instituten geldt een versnelde procedure. Voorstellen van deze doelgroep kunnen het gehele jaar door ingediend worden.

Procedure en reglement

Criteria

Een inzending voor de Van Bergenprijs:

 • betreft een vernieuwende activiteit voor de Leidse universitaire gemeenschap
 • stimuleert contacten tussen Nederlandse en internationale studenten of bevordert betere relaties tussen verschillende culturen
 • moet aanmoedigen tot interactie
 • moet duurzaam zijn, d.w.z. dat het niet eenmalig mag zijn en langere tijd zelfstandig moet kunnen blijven bestaan
 • is voor een grote doelgroep, bijvoorbeeld de gehele Leidse gemeenschap of een grote groep binnen de universiteit
 • kan gemakkelijk worden gerealiseerd

N.B. Het fonds financiert alleen het op poten zetten van het initiatief. Het wordt opgezet op vrijwillige basis, werkuren worden dus niet vergoed. Dit geldt ook voor eten/drinken tijdens activiteiten.

Richtlijnen

Ter ondersteuning een aantal richtlijnen voor de opzet van het plan. Neem de volgende categorieën in het plan op:

 1. introductie van het plan en een beschrijving van de achterliggende ideeën en doelen (tussen 300-400 woorden)
 2. beschrijving van de implementatie van het plan, inclusief een tijdlijn (ook tussen 300-400 woorden)
 3. kostenbegroting, inclusief eventuele andere financieringsbronnen

Het plan

Gebruik voor het schrijven van een plan dit template. Zie ook dit voorbeeld van een plan. Het plan moet in het Engels en in pdf-formaat worden aangeleverd.

De deadline is 23 oktober 2020. Studieverenigingen, faculteiten en instituten kunnen het gehele jaar door voorstellen indienen. Voor hun plannen geldt een versnelde beoordelingsprocedure

Plan indienen

Prijswinnaars

Leiden City Safari

Leiden City Safari wordt georganiseerd door de LUMC International Student Committee (LisCo). De Leiden City Safari is een stadstour met als doel internationale studenten te laten kennismaken met de stad Leiden en tegelijkertijd met Nederlandse medestudenten.

Symposium OpenUP!

Met het symposium OpenUP! willen studieadviseurs en coördinatoren van de Camps Den Haag onderwerpen als stress en (omgaan met) teleurstelling bespreekbaar maken en studenten aanmoedigen elkaar te steunen waar nodig.

Archery Attack door L.A.S. Terra

Dit idee van de studievereniging L.A.S. Terra zorgt voor interactie en plezier tussen de deelnemers van alle nationaliteiten. Volgens L.A.S. Terra wordt fysieke inspanning nog wel eens vergeten als middel om studenten bij elkaar te brengen. Daarom bedachten zij Archery Attack, een spel met pijl en boog waarin studenten van alle windhoeken het tegen elkaar op kunnen nemen.

Sustainable Business Battle

Verschillende teams van Nederlandse en internationale studenten werken samen aan business cases van Nederlandse bedrijven om innovatieve, duurzame en haalbare oplossingen te vinden.  Nadat elk team een pitch heeft gegeven kiest de jury de winnaar. Zie ook de website van Sustainable Business Battle.

International Ball

Het International Ball brengt Nederlandse en internationale studenten dichter tot elkaar door samen te dansen. In 9 wekelijkse danslessen leren de deelnemers tenminste 4 dansen: de Engelse wals, valdresspringar (Scandinavisch); salsa (Zuid- en Noord-Amerikaans); quickstep (Westers), en een openingsdans. Het International Ball vormt het afsluitende evenement waarop al die dansen worden uitgevoerd. Daarna kunnen andere Leidse studenten meedansen en deelnemen aan de afterparty.

Leiden Student Integration Project

Dit plan is erop gericht om Nederlandse en internationale studenten aan de Universiteit Leiden meer in contact met elkaar te laten komen door deelname aan culturele activiteiten als koken, film, kunst, muziek en sport. Door vrijwilligerswerk ontstaat er bovendien een gemeenschapsgevoel, niet alleen binnen de Universiteit Leiden maar door geheel Nederland. Het ultieme doel is dat studenten met verschillende culturele achtergronden de meerwaarde zien van interactie, zonder dat het geforceerd of ongemakkelijk aanvoelt.

International Friendship Cup 

Dit is een sportevenement waar alle Nederlandse en internationale studenten aan kunnen deelnemen.

Global Villages 

Dit zijn grote evenementen met sprekers, workshops en cultuur voor de Nederlandse en internationale studenten. Elk dorp zal zich richten op een specifieke regio van de wereld en de politieke situatie, cultureel erfgoed en culinaire tradities.

Leiden International Arts & Theatre Foundation

Leiden International Arts & Theatre Foundation (LIAT) wil ervoor zorgen dat de Leidse studentengemeenschap tot uitwisseling en uiting van artistieke talenten komt. Nederlandse en international studenten gaan samen een theatervoorstelling produceren, waarin zij zelf acteren. Daarnaast gaat LIAT theaterimprovisatieworkshops organiseren, en staan het Arts International Symposium en het Arts Feedback Dinner op het activiteitenprogramma.

Buddy talk

Buddy talk is gericht op taalontwikkeling. Studenten geven aan welke talen zij vloeiend spreken en welke talen zij graag willen leren. De Buddy Scan maakt aan de hand van die voorkeuren een match van twee studenten die elkaar de taal naar wens kunnen leren. Zo ontstaat een gezellige manier van taal- en cultuuruitwisseling. Om dit extra te stimuleren worden ook netwerkevenementen georganiseerd.

Creative Writing Class

Door middel van dit initiatief worden Nederlandse en internationale studenten op plezierige wijze met elkaar  in contact gebracht door zelfverzonnen verhalen te schrijven.  Het staat open voor alle Leidse studenten, ongeacht hun studieachtergrond. De geschreven verhalen worden in groepsverband besproken, waardoor iedere auteur zijn/haar visie en mening kan omschrijven. Dit resulteert in diepe gesprekken, waardoor iedereen op een gezellige wijze veel van elkaars cultuur en tradities leert.

The Dutch Language and Culture Committee

Dit idee is bedacht met het doel om alle leden van de Leiden University College (LUC)- gemeenschap (zowel studenten en medewerkers) de kans te geven om Nederlands te leren en om te worden blootgesteld aan de Nederlandse cultuur in een open en stimulerende omgeving. Er worden wekelijks Nederlandse lessen georganiseerd en culturele evenementen georganiseerd. Ook omvat dit initiatief excursies naar Nederlandse attracties.

Contrast Leiden: Be Present 

Contrast Leiden organiseer ‘Be Present’-projecten waarin Nederlandse en internationale studenten samen hebben gewerkt om inwoners van Leiden te helpen. De projecten variëren van het schilderen van een huis tot het spelen van spelletjes met oudere mensen. De projecten eindigen altijd met sociale activiteiten voor de studenten. 

Leiden United Programme

Het programma bestaat uit gezamenlijke diners in groepen van 10 of 14 studenten bij de vijf grote studentenverenigingen in Leiden en op de Haagse campus van de Universiteit Leiden. Leiden United organiseert ook groepsactiviteiten waar alle leden aan deel kunnen nemen. Nederlandse en internationale studenten uit hetzelfde studiegbied eten twee keer per maand samen. Daarnaast kunnen ze samen gaan koffiedrinken, actviteiten plannen of deelnemen aan andere activiteiten die Leiden United organiseert.

Njord: International Membership 

Roeivereniging Njord riep een internaionaal lidmaatschap in het leven, dat het voor internationale studenten mogelijk maakt om lid te worden. Ze komen in een boot van acht, met een Nederlandse coach. Er zijn sociale activiteiten en traningsnachten die Nederlandse en internationale studenten helpen elkaar beter leren kennen.

Van Bergen Cup

De Van Bergen Cup is een sportevenement waaraan alle Nederlandse en internationale studenten kunnen deelnemen. Het bestaat uit vier verschillende sporten: voetbal, hockey, beachvolleybal en trefbal. Daarna is er een barbecue, gevolgd door een feest in de sportkantine.

Over het Van Bergen Fonds

Het Van Bergen Fonds werd in 2005 opgericht, bij het afscheid van Joris van Bergen als vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

Doel

De Stichting Van Bergen Fonds wil contacten tussen Nederlandse en internationale studenten bevorderen, zodat er meer begrip voor elkaars culturen komt. De Stichting ziet dit als belangrijke voorbereiding op samenwerken en samenleven in de latere beroeps- en leefsituatie in een globaliserende wereld.

Het met elkaar in contact brengen van Nederlandse en internationale studenten sluit naadloos aan bij het beleid van de Universiteit Leiden om de internationalisering van de academische gemeenschap te  versterken. 

Bestuur

 • Ir. Joris van Bergen (voorzitter)
 • Mw. prof.dr.ir. Hester Bijl (bestuurslid)
 • Prof.dr. Ton van Haaften (bestuurslid)
 • Drs. Jeroen 't Hart (penningmeester/secretaris)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Adres

p/a Universiteit Leiden
Postbus 9500
2300 RA Leiden

Contact

Qing-yi Fan
vanbergenfund@sea.leidenuniv.nl
Telefoon: +31 (0)71 527 8025

Het Van Bergenfonds is ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds, en is daarmee een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN-nummer van de Stichting Van Bergenfonds is 8172.89.501. Wilt u het Van Bergenfonds financieel steunen? Dan kan dat via een donatie aan het Leids Universiteits Fonds, onder vermelding van "Van Bergenfonds". Op de website van het LUF vindt u meer informatie over de verschillende manieren van doneren. Het financieel overzicht van het Van Bergenfonds is opgenomen in het financieel jaaroverzicht van het Leids Universiteits Fonds

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.