Universiteit Leiden

nl en
Thema

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden van de Universiteit Leiden.

De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Het bereiken van dit doel is een gezamenlijke inspanning. Het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie adviseert faculteiten, instituten en programma’s over hun aanpak van diversiteit en inclusie. We verzorgen trainingsprogramma’s, richtlijnen en informatie die medewerkers en studenten in staat stellen bij te dragen aan een inclusieve leer- en werkomgeving. D&I-medewerkers- en studentennetwerken bieden een community en vormen een belangrijk klankbord voor het Expertisebureau D&I en het College van Bestuur met betrekking tot diversiteit en inclusie.

Het Leiden Inclusion Blog is een platform om ervaringen te delen en actuele thema’s rondom diversiteit en inclusie in de universitaire gemeenschap te bespreken. Onze nieuwsbrief bevat de laatste informatie. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Neem contact op om jouw verhaal te delen!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.