Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Werkplan D&I

Onderstaand document bevat het facultaire werkplan D&I, dat is opgesteld binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Dit werkplan vindt aansluiting bij het universitaire werkplan van het D&I Expertise Centrum.

Het facultaire werkplan is bedoeld als work in progress bevat de doelstellingen en acties vanuit de faculteit voor ongeveer de komende vijf jaar op de verschillende terreinen (onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid, etc), die nodig zijn om de diversiteit onder de studenten en medewerkers van Faculteit der Rechtsgeleerdheid verder te vergroten en een inclusieve leer- en werkomgeving te creëren. Onze facultaire coördinator D&I, Susanne Deen, gebruikt dit werkplan als basis voor het bepalen van de D&I-projecten die worden gestart. Het volledige overzicht van deze D&I projecten vind je onder de tab Facultaire D&I-projecten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.