Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Activiteiten

Ondersteuning en advies

Het  Diversity Office geeft ondersteuning en advies aan verschillende initiatieven die diversiteit en inclusiviteit bevorderen. Zij werkt samen met facultaire diversiteitacoördinatoren die een belangrijke rol bij de implementatie van het beleid binnen de faculteiten. Maandelijks komen zij bijeen om kennis uit te wisselen en ontwikkelingen te bespreken.

Trainingen

 Trainingen bieden directe ondersteuning om bewustzijn te creëren en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om daadwerkelijk een inclusieve leer- en werkomgeving te realiseren. Het Diversity Office werkt hierbij nauw samen met de afdeling HRM en het ICLON.

Voorbeelden van trainingen voor medewerkers

Ik ben mij meer bewust van mijn eigen houding en gedragspatronen in situaties waarbij meerdere culturen bij elkaar komen.

Deelnemer training Interculturele communicatie

Bijeenkomsten


Jaarlijks symposium

Op een jaarlijks diversiteitssymposium voor alle studenten en medewerkers staan we stil bij de behaalde resultaten en vieren we de successen die zijn geboekt. Ook wordt dan bekend gemaakt wie de winnaar is van de Van Bergen Prijsvraag.

Maandelijkse Let's Talk-sessies

Elke  derde donderdag van de maand zijn er Let’s Talk-sessies die studenten en medewerkers helpen zich met elkaars verhaal te verbinden. In deze sessies wordt het persoonlijke verhaal van een persoon via een discussie verbonden met de verhalen van de andere aanwezigen.  Door te luisteren naar elkaars verhalen en ervaringen kunnen we onze blik verbreden  en vanuit een breder perspectief leren denken en handelen. Zo kunnen we ons nog beter verbinden en worden we automatisch ook inclusiever. Het Diversity Office wil via Let’s Talk verhalen van Leidse studenten en medewerkers zichtbaar maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.