Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Resources

Genderidentiteit en voornaamwoorden

De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden en respecteert de diversiteit aan genderidentiteiten onder medewerkers, studenten en bezoekers. Meer informatie hierover is te vinden in onze brochure over voornaamwoorden.

De Toolkit onnodige sekseregistratie van kennisinstituut Atria is een behulpzame tool om te bepalen of genderregistratie echt noodzakelijk is en hoe je op een inclusieve manier met een diversiteit aan genderidentiteiten kunt omgaan.

Inclusieve werving & selectie

Bij HRM-vraagstukken zet de Universiteit Leiden in op een wervings- en selectiemethodiek waarbij vooringenomenheid (implicit bias) zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De HRM-toolkit Inclusieve werving & selectie biedt een grote hoeveelheid informatie en tips voor alle stadia van de werving- en selectieprocedure.

Dat begint al met het aantrekken van een diverse kandidatenpool; van het taalgebruik in de vacature tot de media waarin deze uitgezet wordt, maar ook voor de procedure zelf. Vervolgens is er aandacht voor de samenstelling van de selectiecommissie, en alle volgende stappen in de procedure: de briefselectie, de voorbereiding van het sollicitatiegesprek, het gesprek zelf, de selectie en de nazorg. Op deze wijze ontstaat een zorgvuldige en professionele werving- en selectieprocedure die goed te verantwoorden is naar de kandidaten toe. Zo draagt deze toolkit bij aan de ontwikkeling van een diverse academische gemeenschap.

De training werving en selectie (basis of plus) is ontwikkeld om met name benoemingsadviescommissies, vacaturehouders en selectiecommissies de nodige kennis en handvatten te bieden om deskundig en op een inclusieve manier te selecteren. Beiden bieden een goede ondersteuning om de HR toolkit toe te leren passen in de praktijk.

Declaration of Equity

Met het ondertekenen van de Declaration of Equity gaan studentenverenigingen van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden de verplichting aan om zich om te vormen tot een organisatie die toegankelijk, inclusief en veilig is. De verklaring biedt verenigingen specifieke aanwijzingen om ervoor te zorgen dat gelijke kansen voor iedereen de basis vormen.

Tips voor genderinclusieve communicatie

De Universiteit Leiden streeft ernaar een inclusieve en betrokken gemeenschap te zijn. Wij erkennen als universiteit dat niet iedereen zich kan vinden in een binaire benadering van genderidentiteit. Lees in deze handreiking hoe je kunt bijdragen aan een inclusieve leer- en werkomgeving door passende vormen van aanhef en inclusieve taal te kiezen.

Zie ook de universitaire schrijfrichtlijnen voor voorbeelden van een genderneutrale aanhef.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.