Universiteit Leiden

nl en
Thema

Access & Support Platform

Het Access & Support Platform (ASP) is een netwerk van ervaringsdeskundige medewerkers en studenten aan de Universiteit Leiden op het gebied van beperking en ondersteuningsbehoefte.

Logo van het Access & Support Platform

ASP nodigt iedereen uit om met ons te werken aan een inclusieve en toegankelijke Universiteit Leiden en gelijkwaardige behandeling van medewerkers en studenten met een beperking

Het Access & Support Platform wil, in nauwe samenwerking met Fenestra Disability Centre, de positie van medewerkers en studenten met een beperking binnen de Leidse universitaire gemeenschap verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is om ervaringsdeskundigen zelf aan het woord te laten (nothing about us, without us) en feedback vanuit de gemeenschap gestroomlijnd en geanonimiseerd terug te koppelen naar relevante betrokkenen binnen de Universiteit Leiden.

Voorname doelstellingen hierbij zijn:

 • Bieden van een laagdrempelig medium om de universitaire gemeenschap kennis te laten nemen van en (anoniem) inspraak te laten hebben bij kwesties aangaande het thema ‘beperking’.
 • Vergroten van zichtbaarheid van en begrip voor het thema ‘beperking’ en agendering hiervan binnen de Universiteit Leiden.
 • Faciliteren van ervarings- en informatie-uitwisseling en (h)erkenning vinden bij elkaar en de universitaire gemeenschap als geheel.

Het Access & Support Platform streeft ernaar om de drempel tussen mensen met een beperking en de universitaire
gemeenschap te verminderen.

Dit gebeurt via:

 • Organiseren van onder andere (stuurgroep-)bijeenkomsten, workshops en symposia omtrent bijvoorbeeld fysieke en digitale toegankelijkheid, voorzieningen en inzichtelijke regelgeving.
 • Stimuleren van interactie tussen alle betrokken partijen en het vormen van een aanspreekpunt voor individuele medewerkers en studenten, leidinggevenden, beleidsmakers en bestuurders.

Het Access & Support Platform is een netwerk zonder lidmaatschap. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema beperking is welkom, dus ook medewerkers en studenten met een niet medisch vastgestelde aandoening en bondgenoten.

ASP werkt nauw samen met Fenestra Disability Centre en het Expertisebureau Diversiteit & Inclusie in het uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld aan het College van Bestuur. Centraal staat hierbij het streven naar volledig gelijkwaardige behandeling van medewerkers en studenten met een beperking aan de Universiteit Leiden. Tevens heeft ASP een actieve adviserende rol bij het formuleren en implementeren van beleid met betrekking tot medewerkers en studenten met een beperking.

Fenestra Disability Centre adviseert en ondersteunt studenten met een beperking in de praktijk van het studeren aan de Universiteit Leiden. Voor informatie over voorzieningen en begeleiding kunnen ze contact zoeken met Fenestra Disablity Centre. Medewerkers met een beperking kunnen voor praktische ondersteuning terecht bij hun leidinggevende of de HR-afdeling van hun faculteit of dienst.

Medewerkers en studenten met een beperking aan de Universiteit Leiden moeten van zich kunnen laten horen. Tot nog toe is deze groep veelal onzichtbaar geweest. Het hebben van een beperking naast werk of studie kan op zich al een full-time job zijn. Daarom biedt ASP een klankbord en netwerk waarmee medewerkers en studenten, via e-mail en via gesprekken en bijeenkomsten, vertrouwelijk en laagdrempelig hun ervaringen, zorgen en suggesties met betrekking tot het thema ‘beperking’ kenbaar kunnen maken.

 • Imanuel d'Anjou (voorzitter)
 • Christina Fürsattel (coördinator)
 • Emma Bouwman (eventcoördinator)
 • Felicitas Diecke (eventcoördinator)
 • Ulrika Eglīte (adviseur social media)
 • Vasiliki Kalantidi (budgetmanager)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.