Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Onze kijk op diversiteit

De Universiteit Leiden staat voor inclusiviteit en diversiteit. Zij staat open voor iedereen die hier wil studeren of werken en het uiterste uit zichzelf wil halen. Ze vormt een open gemeenschap waarin iedereen die wil bijdragen aan haar ambities en aan alles waarvoor zij staat, zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt.

Sinds 2014 voert de Universiteit Leiden diversiteitsbeleid, met als doel het bevorderen van een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten. Binnen het College van Bestuur is voorzitter prof.mr. Annetje Ottow portefeuillehouder diversiteits- en inclusiviteitsbeleid bij het College van Bestuur. Diversity Officer Aya Ezawa stuurt het diversiteitsbeleid aan en adviseert faculteiten, expertisecentra en directies in het bereiken van de universitaire kerndoelen op het gebied van diversiteit en inclusie.

Kerndoelstellingen van ons D&I-beleid

  • Studenten: vergroten van diversiteit in de studenteninstroom en bevorderen van studiesucces, met name van studenten met een migratie-achtergrond.
  • Onderwijs en leeromgeving: bevorderen van een inclusieve leeromgeving door inclusieve curricula, colleges en didactiek.
  • Medewerkers: bevorderen van diversiteit (op het gebied van gender, LHBTQI+, beperking en etnische en culturele diversiteit) onder medewerkers in alle functies. Bevorderen van diversiteitsdeskundigheid en inclusief leiderschap bij alle medewerkers.
  • Onderzoek: bevorderen van diversiteit van aanvragers en inhoudelijk inclusief onderzoek.
  • Leer- en werkomgeving: bevorderen van een toegankelijke en inclusieve leer- en werkomgeving, met aandacht voor inclusie in universitaire publicaties en evenementen.
  • Bevorderen van sociale veiligheid en inclusie en het tegengaan van racisme in de werk- en leeromgeving.

Werkplan

De activiteiten en projecten die gekoppeld zijn aan deze doelstellingen zijn uitgewerkt in het Werkplan Diversiteit en Inclusie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.