Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Op deze pagina van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kun je terecht voor alle informatie rondom Diversiteit & Inclusie binnen de faculteit. Je vindt hier terug waarom D&I belangrijke speerpunten zijn, welke huidige D&I-projecten er momenteel lopen en welke plannen rondom verbetering van deze thema’s er binnen de faculteit liggen.

Middels de video hieronder deelt de decaan Joanne van der Leun haar perspectief op Diversiteit & Inclusie en legt zij uit wat haar missie en visie is voor de komende vijf jaar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast vertelt facultair coördinator D&I Susanne Deen meer over gezamenlijk werken aan meer diversiteit onder studenten en medewerkers en onze weg naar een inclusieve leer- en werkomgeving.

Via deze pagina kun je op de hoogte blijven over huidige D&I-projecten binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Heb je vragen, ideeën of wil je graag betrokken worden bij dit thema? Neem dan contact op met de coördinator Diversiteit & Inclusie, Susanne Deen.

Decaan Joanne van der Leun aan het woord

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

 

Susanne Deen - coördinator Diversiteit & Inclusie

'Met mijn rol als coördinator Diversiteit & Inclusie FdR hoop ik binnen beide faculteiten een sterk wij-gevoel te creëren, zodat iedereen zich thuis voelt, ongeacht o.a. afkomst, gender of huidskleur', zegt Susanne Deen.

Susanne Deen

'Door samen met collega's binnen de faculteit aan projecten te werken nestelen de thema's diversiteit & inclusie zich meer en meer op een integrale manier in het facultaire beleid en, misschien nog wel belangrijker, in onze (organisatie) cultuur. Het doel is uiteindelijk dat D&I binnen elk onderdeel van de faculteit een vanzelfsprekendheid wordt en niet meer wordt gezien als een los, op zichzelf staand thema. Een aantal voorbeelden van concrete projecten zijn de volgende. Het professionaliseren een divers en inclusief recruitment proces, het streven naar een inclusieve manier van communiceren en toegankelijkheid van informatie voor iedereen en een inclusieve manier van lesgeven en het gesprek aangaan over een inclusief curriculum.'

'Diversiteit en inclusie zijn uitdagende en interessante, maar ook gevoelig onderwerpen. Waarbij het, wanneer je tot de kern komt, echt gaat schuren en er onderliggende problemen aan het licht komen. Dit leidt ertoe dat ik de drive voel om het verschil te maken en mensen te enthousiasmeren voor dit onderwerp. Juist misschien omdat ik een witte huidskleur heb en ik heb leren begrijpen dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen als het gaat om het vergroten van diversiteit en het versterken van inclusie.'

'Ik ben me ervan bewust dat iedereen onbewust vooroordelen heeft, daar kan je niet tegen vechten. Het gaat echter om de verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet met die onbewuste vooroordelen én of je er naar handelt. Wil je hier verandering in aanbrengen, dan moet je bij jezelf te rade gaan. Binnen de faculteit organiseren we daarom implicit bias trainingen, beschikbaar voor alle medewerkers. Binnen deze trainingen ontdek je je eigen onbewuste vooroordelen en kun je aan de slag met deze verminderen en een open blik creëren. Een vaardigheid van grote waarde voor effectief samenwerken en de versterking van inclusie.'

'Genoeg projecten binnen de faculteit om mij bezig te houden de komende tijd! Vind je het interessant om betrokken te zijn bij deze thema's? Neem dan gerust contact met mij op.'

'Uiteindelijk streef ik ernaar dat mijn rol als coördinator D&I op een gegeven moment kan verdwijnen en dat er vanuit alle studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden op een continue basis genoeg diversiteit wordt gecreëerd en dat inclusie als vanzelfsprekend wordt beschouwd binnen de gehele samenleving.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.