Universiteit Leiden

nl en
Thema

Video Going Beyond Gender

De video ‘Going Beyond Gender’ laat zien hoe divers de ervaringen en achtergronden van vrouwen zijn en hoe deze diversiteit van invloed is op hun kansen en carrièrepaden binnen de wetenschap. De hele video is in en rondom het KOG en het Academiegebouw geschoten en de vijf hoofdrolspelers werken of werkten allemaal aan onze faculteit.

Going Beyond Gender- Nederlandse ondertiteling

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Startpunt voor bewustwording & discussie

In de film vertellen deze vijf vrouwen over hun ervaringen in de academische wereld. Deze ervaringen laten zien dat meerdere factoren, naast gender, een rol spelen in de mate waarin zij zich thuis en geaccepteerd voelen in de academische wereld. 

Wellicht dat meer mensen zich erin zullen herkennen, ongeacht hun gender. De film kan als startpunt dienen voor meer bewustwording en discussie. Bewustwording van de ingesleten systemische structuren die de doorstroom van mensen die niet aan de (vaak onuitgesproken) ‘norm’ voldoen, laten stagneren. Discussie over hoe we de academische wereld een veilige plek voor ALLE talenten kunnen maken.

Kickstart voor gesprekken & discussie

Om de film een startpunt voor bewustwording en discussie te laten zijn, hebben de makers een aantal vragen bedacht die naar aanleiding van de film aan het publiek gesteld kunnen worden.

  • Zijn er dingen uit de film die herkenbaar voor je zijn?
  • Welke mensen hebben jou geholpen om te komen waar je nu bent?
  • Wat heb jij nodig om je welkom en veilig te voelen op de universiteit?
  • Draag je zelf bij aan een inclusieve en veilige werkomgeving? Zo ja, op welke wijze?
  • Wat denk jij dat de faculteit kan doen om meer talentvolle mensen (studenten en medewerkers) met verschillende achtergronden aan te trekken?

De film Going Beyond Gender is gemaakt in het kader van een NWO Aspasia beurs die de doorstroming van vrouwen in de wetenschap ten doel stelt. Universitair hoofddocent aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid Nadia Sonneveld is ontvanger van de NWO Aspasiabeurs en initiatiefnemer. Samen met Susanne Deen (voormalig adviseur diversiteit en inclusie op de faculteit) heeft ze het concept bedacht en laten produceren door productiehuis Mals Media.

Heb je zelf ideeën of suggesties?

Of wil je de video integreren in je eigen werkzaamheden, laat het weten door een e-mail te sturen aan Nadia Sonneveld via n.sonneveld@law.leidenuniv.nl. De video kan vrij worden vertoond en behoeft geen goedkeuring van de makers. Wel stellen zij het op prijs wanneer je laat weten waarvoor je de film hebt gebruikt en hoe dit is ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.