Universiteit Leiden

nl en
Thema

Platform Neurodiversiteit

Meer begrip van neurodiversiteit en een inclusieve, stimulerende werkomgeving voor iedereen.

Het Platform Neurodiversiteit  (NdP) wil ervoor zorgen dat de universitaire gemeenschap een beter beeld krijgt van neurodiversiteit en de daarmee gepaard gaande voordelen en uitdagingen. Ook streeft het NdP naar een inclusieve en stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers van de universiteit.

Ondersteunig, voorlichting en advies

Je veilig voelen en kunnen zijn wie je bent is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn in je baan. Daarnaast is het noodzakelijk dat je de hulpmiddelen krijgt die jij nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te doen.

Het NdP voorziet in een plek om te praten en gehoord te worden, ondersteunt bij de organisatie van informatieve evenementen, activiteiten en workshops, en adviseert de universiteit over neurodiversiteit op de werkplek.

Het NdP is er zowel voor medewerkers die zelf te maken hebben met neurodiversiteit, als voor collega’s die willen bijdragen aan de doelstellingen van het NdP.

Onze voornaamste doelen

  • Kennis en bewustzijn van neurodiversiteit vergroten door evenementen, workshops en blogs
  • Adviseren over het universitaire beleid
  • Een luisterend oor bieden aan wie dat nodig heeft
  • Behoeften signaleren

Wil je ons helpen?

We hebben jou nodig om onze doelen te bereiken. Je kunt op verschillende manieren met ons samenwerken:

  • Vertel ons wat je nodig hebt
  • Sluit je bij ons aan zodat er een gemeenschap ontstaat
  • Schrijf blogposts
  • Help bij het organiseren van evenementen
  • Of doe iets anders wat bij jou past
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.