Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Adviesgroepen

De Faculteit Geesteswetenschappen heeft twee adviesgroepen voor D&I: een voor medewerkers en voor studenten.

Medewerkers Adviesgroep D&I

De Adviesgroep D&I voor medewerkers is opgericht in maart 2019. De rol van de adviesgroep is het stimuleren van diversiteit en inclusie binnen de faculteit en het bevorderen van gelijke kansen. De adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie aan relevante besluitvormingsorganen en ondersteunend personeel van onze faculteit. Sinds kort is de adviesgroep ook verantwoordelijk voor de selectie van het Holland Scholarship.

De adviesgroep bestaat uit acht tot twaalf medewerkers die de diversiteit van onze faculteit vertegenwoordigen. Gewoonlijk komen zij vier keer per jaar bijeen. De adviesgroep wordt geleid door een voorzitter en wordt ondersteund door de beleidsadviseur D&I die als secretaris fungeert.

De komende tijd (2021-2022) willen we graag:

 • de zichtbaarheid van de adviesgroep vergroten door middel van facultaire en instituutsnieuwsbrieven;
 • de taken en verantwoordelijkheden verder bepalen door een reglement op te stellen; en
 • de banden met de Adviesgroep D&I voor studenten versterken door een gezamenlijke sessie te organiseren.

Studenten Adviesgroep D&I

De Adviesgroep D&I voor studenten is opgericht in juli 2019 met twee belangrijke doelen:

 • Het leveren van feedback op beleidsplannen en procedures binnen het faculteitsbureau vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie.
 • Het vervullen van een proactieve en signalerende rol met betrekking tot facultaire kwesties die te maken hebben met diversiteit en inclusie.

De Adviesgroep D&I bestaat uit acht studenten, inclusief de student-assistent van de POPcorner die als voorzitter fungeert. De leden worden gekozen voor één academisch jaar en vertegenwoordigen de diversiteit van onze studentenpopulatie. Er wordt zes tot acht keer per academisch jaar vergaderd. De coördinator D&I-projecten voor studenten en de beleidsadviseur D&I kunnen de bijeenkomsten bijwonen als toehoorder.

In 2021-2022 willen we graag:

 • de zichtbaarheid van de adviesgroep vergroten door de leden mogelijk te positioneren als D&I ambassadeurs;
 • de taken en verantwoordelijkheden verder bepalen door een reglement op te stellen; en
 • de banden tussen de Adviesgroep D&I en medewerkers te versterken door een gezamenlijke sessie te organiseren.
 • L’Aurora Mazzitelli BA English Language and Culture Voorzitter
 • Leonor Albuquerque Amaral BA International Studies
 • Pip van Egten BA Urban Studies
 • Ella Imgart ResMA History
 • Rhe-Anne Tan MA History
 • Chiraz Hassoumi BA International Studies
 • Sinan Zhao BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives

Als u vragen of suggesties heeft, of wilt bijdragen aan het werk van de Adviesgroep D&I voor studenten, stuur dan een bericht naar de Secretaris Aurelie van ‘t Slot via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl. Uiteraard kunt u ook een van de leden persoonlijk contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.