Universiteit Leiden

nl en
Thema

Adviesgroepen

De Faculteit Geesteswetenschappen heeft twee adviesgroepen voor D&I: een voor medewerkers en voor studenten.

Medewerkers Adviesgroep D&I

De Adviesgroep D&I voor medewerkers is opgericht in maart 2019. De rol van de adviesgroep is het stimuleren van diversiteit en inclusie binnen de faculteit en het bevorderen van gelijke kansen. De adviesgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie aan relevante besluitvormingsorganen en ondersteunend personeel van onze faculteit. Sinds kort is de adviesgroep ook verantwoordelijk voor de selectie van het Holland Scholarship.

De adviesgroep bestaat uit acht tot twaalf medewerkers die de diversiteit van onze faculteit vertegenwoordigen. Gewoonlijk komen zij vier keer per jaar bijeen. De adviesgroep wordt geleid door een voorzitter en wordt ondersteund door de beleidsadviseur D&I die als secretaris fungeert.

De komende periode (2023-2025) willen we:

 • Focussen op het bevorderen van inclusieve curricula en docentontwikkeling op het gebied van inclusieve didactiek;
 • Aandringen op transparantie en aandacht voor inclusie in werving en selectie, van de samenstelling van selectiecommissies tot het evalueren van de selectieprocedure;
 • Onderzoek doen naar de positionering van de AG-leden als Diversity Leads (voorlopige titel) in hun instituten en afdelingen en ervoor zorgen dat de werklast die met deze positie gepaard gaat formeel wordt erkend.

Studenten Adviesgroep DIW

De Adviesgroep DIW voor studenten is opgericht in juli 2019 met twee belangrijke doelen:

 • Het leveren van feedback op beleidsplannen en procedures binnen het faculteitsbureau vanuit het perspectief van diversiteit, inclusie en studentwelzijn
 • Het vervullen van een proactieve en signalerende rol met betrekking tot facultaire kwesties die te maken hebben met diversiteit, inclusie en studentenwelzijn.

De Adviesgroep DIW bestaat uit acht studenten, inclusief de student-assistent van de POPcorner die als voorzitter fungeert. De leden worden gekozen voor één academisch jaar en vertegenwoordigen de diversiteit van onze studentenpopulatie. Er wordt zes tot acht keer per academisch jaar vergaderd. De Student Wellbeing Officer en de beleidsadviseur D&I kunnen de bijeenkomsten bijwonen als toehoorder.

In 2021-2022 willen we graag:

 • de zichtbaarheid van de adviesgroep vergroten door de leden mogelijk te positioneren als D&I ambassadeurs;
 • de taken en verantwoordelijkheden verder bepalen door een reglement op te stellen; en
 • de banden tussen de Adviesgroep D&I en medewerkers te versterken door een gezamenlijke sessie te organiseren.
 • Gio Gobbi BA International Studies Voorzitter
 • Leonor Albuquerque Amaral MA International Relations
 • Sinan Zhao BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives
 • Merel Smit BA Koreastudies
 • Maya Martin BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives & BA International Studies
 • Sonia Dobkowski BA Urban Studies
 • Rosie Okhionkpamwionyi MA International Relations
 • Josefa Cassimo MA History: Cities, Migration and Global Interdependence
 • Víctor Marcilla Barado BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives

Als je vragen of suggesties hebt, of wilt bijdragen aan het werk van de adviesgroepen, stuur dan een bericht naar divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl. Uiteraard kun je ook een van de leden persoonlijk contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.