Universiteit Leiden

nl en
Thema

Diversiteit in onderzoek en onderwijs

Het bestuderen en onderzoeken van diversiteit aan de Faculteit der Geesteswetenschappen brengt de bevordering van een inclusieve leeromgeving met zich mee waarin studenten werken met:

  • Verschillende perspectieven in het benaderen van een vraagstuk.
  • Een scala aan D&I-gerelateerde vakken (kijk hier voor een overzicht van D&I vakken in het huidige academisch jaar).
  • Kritisch en geëmancipeerd onderzoek.
  • De mogelijkheid om gemarginaliseerde stemmen te versterken, zowel hun studie als tijdens extracurriculaire activiteiten (bijvoorbeeld door initiatieven op te zetten met steun van het JEDI-fonds).
  • Begeleiding van D&I experts aan onze faculteit.

Wil je een andere D&I expert van de Faculteit Geesteswetenschappen aandragen? Neem dan contact met ons op via divers-inclusief@hum.leidenuniv.nl.

Kim Beerden

Universitair docent aan het Instituut voor Geschiedenis

Kim Beerden

Inclusief onderwijs begint voor mij bij de verwevenheid van onderwijs en onderzoek. Goed historisch onderzoek laat verschillende perspectieven zien en studenten leren ervan daar kritisch naar te kijken. Inclusiviteit is in die zin inherent aan het vak van (aspirant) historici. Verder kunnen we vragen stellen binnen de opleiding: laten we dit ook zien tijdens de werving? Laten we in het onderwijs het hele bestaande palet van onderzoeksonderwerpen voorbijkomen? Is de documentatie voor studenten en docenten zo opgeschreven dat iedereen zich welkom voelt op de opleiding? Kortom, er is binnen de bestaande kaders veel mogelijk!

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.