Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Diversity Office en Diversity Team

Wie ontwikkelen het universitaire diversiteitsbeleid en voeren het uit?

Diversity Office

De Universiteit Leiden stelde in 2014 als eerste universiteit in Nederland een Diversity Officer aan. Dr. Aya Ezawag, die op dit moment deze functie bekleedt, heeft als opdracht om activiteiten te initiëren en coördineren die het diversiteitsbeleid op vijf werkgebieden aanjagen: studenten, personeel, onderwijs, onderzoek, en representatie. Daarbij werkt zij zowel nationaal als internationaal samen met andere universiteiten die eenzelfde ambitie hebben.

Diversity Team

Het Diversity Team bestaat uit het Diversity Office en een breed team uit verschillende geledingen van de universiteit: medewerkers van Academische Zaken, Bedrijfsvoering, en Studenten- en Onderwijszaken. Zij geven binnen hun reguliere werk actief vorm aan diversiteitsbeleid voor studenten en medewerkers.

Daarnaast is er intensieve samenwerking met diversiteitscoördinatoren die binnen faculteiten het universitair diversiteitsbeleid uitvoeren en het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie