Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Diversity Office en Diversity Team

Wie ontwikkelen het universitaire diversiteitsbeleid en voeren het uit?

Diversity Office

De Universiteit Leiden stelde in 2014 als eerste universiteit in Nederland een Diversity Officer aan. Dr. Isabel Hoving, die op dit moment deze functie bekleedt, heeft als opdracht om activiteiten te initiëren en coördineren die het diversiteitsbeleid op vijf werkgebieden aanjagen: studenten, personeel, onderwijs, onderzoek, en representatie. Daarbij werkt zij zowel nationaal als internationaal samen met andere universiteiten die eenzelfde ambitie hebben.

Twee beleidsmedewerkers ondersteunen de Diversity Officer:

Mpanzu Bamenga houdt zich voornamelijk bezig met de bevordering van inclusiviteitsbeleid onder docenten en het ondersteunen van studenten en verschillende netwerken.

Drs. Nirupa Shantiprekash houdt zich vooral bezig met ondersteuning van de implementatie van het diversiteitsbeleid en met deskundigheidsbevordering van medewerkers.

Diversity Team

Het Diversity Team bestaat uit het Diversity Office en een breed team uit verschillende geledingen van de universiteit: medewerkers van Academische Zaken, Bedrijfsvoering, en Studenten- en Onderwijszaken. Zij geven binnen hun reguliere werk actief vorm aan diversiteitsbeleid voor studenten en medewerkers.

Daarnaast is er intensieve samenwerking met diversiteitscoördinatoren die binnen faculteiten het universitair diversiteitsbeleid uitvoeren en het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie