Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Onze universiteit werkt vanuit de overtuiging dat haar wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld.

Al sinds 1575 zetten wij ons gezamenlijk in voor het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van wetenschappelijke kennis. Vanuit ons motto Praesidium Libertatis willen wij bovendien een betrouwbaar baken zijn in zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke debat.

Onze onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en collecties behoren tot de beste ter wereld, en waar onze universiteit nationaal of internationaal een unieke positie inneemt, gaan wij met extra zorgvuldigheid om met soms kwetsbare wetenschapsgebieden en wetenschappelijke collecties.

Veel van ons onderzoek heeft als doel het onbekende bekend te maken en de grenzen van bestaande wetenschapsgebieden te verleggen. Ons onderzoek kent een stevige disciplinaire basis binnen een zeer breed scala van wetenschapsgebieden. Vanuit die basis verrichten de dertig onderzoeksinstituten, in zowel Leiden als Den Haag, zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek. Over de grenzen van hun instituten en faculteiten heen staan onze onderzoekers in nauw contact met elkaar en met de samenleving. Zij laten zich leiden door de hoogste ambities van kwaliteit en integriteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie