Universiteit Leiden

nl en

Leiden Academic Centre for Drug Research

Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen is een complex proces waarbij veel partijen samenwerken. De onderzoekers van het LACDR zetten zich dagelijks in voor nieuwe, betere, efficiëntere en makkelijker produceerbare medicijnen. Het instituut werkt nauw samen met het LUMC, met bedrijven op het Leiden Bio-Science Park en met talloze andere nationale en internationale instituten en bedrijven.

Van startmolecuul tot apotheek

De wetenschappers van het LACDR doen onderzoek naar de gehele ontwikkeling en productie van een medicijn, van startmolecuul tot aan de apotheek. Daarvoor brengt het instituut kennis uit verschillende werelden bij elkaar: scheikunde, biologie, computerwetenschap, natuurkunde en wiskunde. Die disciplines vinden elkaar binnen de thema’s ‘BioTherapeutics’, ‘Drug Discovery & Safety’ en ‘Systems Biomedicine and Pharmacology’.

Om tot het uiteindelijke medicijn te komen, delen de Leidse onderzoekers hun fundamentele kennis met partners. Zo is het LACDR nauw betrokken bij een van de grootste publiek-private Europese samenwerkingen op het gebied van medicijnen, het Innovative Medicines Initiative (IMI). Dit soort initiatieven is essentieel om vooruitgang te blijven boeken, zeker bij complexe producten als medicijnen.

Eiwit als basis

Binnen de ‘BioTherapeutics’-groep werken de onderzoekers aan vooruitgang door zich te richten op eiwitgeneesmiddelen. Eiwitten zijn veelbelovend als medicijn, bijvoorbeeld bij de behandeling van hart- en vaatziekten – een specialisme van het LACDR. Leidse onderzoekers werken hard aan manieren om dit soort geneesmiddelen op de juiste plek in ons lichaam te krijgen, iets dat veel complexer is dan bij de kleine moleculen waar traditionele medicijnen uit bestaan.

Veiligheid

Eiwitten zijn ook het fundament voor de onderzoeksgroep ‘Drug Discovery & Safety’. Zij richten zich op het ontwerpproces van nieuwe geneesmiddelen. Daarvoor worden onder meer 3D-templates ingezet. Met modellen voorspellen ze de effectiviteit van potentiële medicijnen en de optimale doseringen per individu.

Individueel niveau

Ook bij ‘Systems Biomedicine and Pharmacology’ kijken de onderzoekers op dat individuele niveau. Doel is om de uitkomst van een behandeling beter te voorspellen. De onderzoekers analyseren daarvoor onder meer metabolieten (restproduct van geneesmiddelen). Hoe ziet het profiel van de metabolieten eruit bij een ziek persoon in vergelijking met een gezond persoon?

Het onderwijs is nauw verbonden met het onderzoek. Zo loopt elke student 10 weken mee in een lab om kennis te maken met de onderzoekswereld.

Invloed van AI

Het onderzoek naar geneesmiddelen blijft constant in ontwikkeling. De komende jaren zal bijvoorbeeld de impact van kunstmatige intelligentie ook binnen deze sector toenemen. De manier van onderzoeken zal daardoor veranderen, maar de missie van het LACDR blijft ook in de toekomst om patiënten uitzicht te blijven bieden op een beter leven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.