Universiteit Leiden

nl en

Centrum voor Milieuwetenschappen

Natuurlijke hulpbronnen worden steeds schaarser. Om in de toekomst hetzelfde welzijnsniveau te behouden, zijn inventieve oplossingen nodig. De onderzoekers van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) denken mee over een volledig circulaire economie, waarbij zo min mogelijk grondstoffen worden gebruikt. Daarnaast bestuderen ze de menselijke invloed op biodiversiteit en het belang van natuur voor de samenleving.

Het CML bestaat uit twee afdelingen: Industriële ecologie en Milieubiologie. De onderzoekers van de afdeling Industriële Ecologie kijken naar het gebruik van ons natuurlijk kapitaal. Anders gezegd: hoe ze de economie circulair en koolstofneutraal kunnen maken. Binnen de afdeling Milieubiologie richten onderzoekers zich op de invloed van de mens op biodiversiteit en ecosystemen, en op het belang van ecosysteemdiensten (diensten die ecosystemen aan de mens levert, bijvoorbeeld waterberging of voedsel).

Industriële ecologie: duurzame productie en consumptie

Op het gebied van industriële ecologie heeft het instituut een van de omvangrijkste groepen ter wereld. De groep stond aan de wieg van methoden als de Levenscyclusanalyse van producten, de materiaalstroomanalyse en de milieukundige input-output-analyse. Met deze methoden wordt onderzocht welke plek natuurlijke bronnen hebben binnen ons economisch systeem.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als grootmacht China 30 procent minder kolen importeert uit Australië? Met modellen beschrijven, analyseren en voorspellen de onderzoekers de consequenties van dit soort beslissingen

Milieubiologie

De onderzoeksgroep Milieubiologie wil meer weten over de huidige én toekomstige menselijke invloed op de biodiversiteit en het ecosysteem. Ze ontwikkelt nieuwe technieken op basis van remote sensing, DNA en grote databases om deze invloeden beter te kwantificeren.

Een voorbeeld is ecotoxicologie waarbij gekeken wordt naar het effect van schadelijke stoffen zoals bestrijdingsmiddelen op ecosystemen. Dit onderzoek vindt onder meer plaats in het Levend Lab. Deze buitenlocatie (een weiland met 36 sloten) wordt niet alleen gebruikt voor onderzoek, maar ook als onderwijsplek voor scholieren en studenten.

Milieu-effecten door landbouw

Onze landbouw is van grote invloed op de biodiversiteit. CML-onderzoekers bekijken hoe meer biodiversiteit helpt om koolstof en water beter vast te houden. Maar ook hoe een ander dieet – bijvoorbeeld met minder vlees – kan zorgen dat minder land nodig is voor de landbouw.

Samenwerkingen

Het CML zet zijn kennis in voor de regio. Met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft zit het instituut in het Centre of Sustainability. Deze samenwerking is een van de sterkste spelers ter wereld op het gebied van onderzoek rond de circulaire economie. Een andere natuurlijke partner is het Naturalis Biodiversity Centre. Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Zijn wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit.

Onderwijs

De CML-visie op duurzaamheid, de technieken voor het onderzoeken daarvan en de implicaties voor de samenleving dragen zijn onderzoekers graag uit in het onderwijs, onder meer via de minor Sustainable development.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.