Universiteit Leiden

nl en

Verantwoord proefdieronderzoek

De Universiteit Leiden neemt strenge voorschriften in acht bij biologisch en (bio)medisch onderzoek met proefdieren.

In bepaalde gevallen onvermijdelijk

Op dit moment is onderzoek nog niet honderd procent proefdiervrij. Bepaalde soorten onderzoek zijn niet te vervangen door onderzoek zonder dieren.

Strenge voorwaarden

Onderzoek met proefdieren mag alleen plaatsvinden onder strenge voorwaarden:

  • Gebruik van dieren voor onderzoek of onderwijs mag alleen worden overwogen als er geen alternatief voor dierproeven is;
  • De onderzoeker dient bevoegd te zijn volgens artikel 9 van de Wet op de Dierproeven;
  • In de opzet van het onderzoeksproject wordt zo veel mogelijk gestreefd naar de 3V’s van proefdieronderzoek: Vervanging, Vermindering en Verfijning;
  • De dierexperimentencommissie (DEC) moet een positief advies hebben uitgebracht over het onderzoeksproject, wat inhoudt dat het wetenschappelijke en maatschappelijke belang van het onderzoek opweegt tegen het ongerief bij de proefdieren;
  • Voor het onderzoeksproject moet een vergunning worden verleend door de landelijke Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Toezicht en controle

Er is intern en extern toezicht op de uitvoering van dierproeven. De universiteit heeft een proefdierdeskundige in dienst die toezicht houdt op het welzijn en de verzorging van de dieren en de correcte uitvoering van de dierexperimenten. Daarnaast wordt de universiteit meerdere keren per jaar bezocht door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, die controleren of aan alle wettelijke regels en eisen wordt voldaan.

Gedragscode

Naast een zorgvuldige aanpak is ook transparante communicatie over het onderzoek belangrijk. De universiteit werkt daarom volgens de gedragscode Gedragscode Openheid Dierproeven.

Meer informatie?

Bezoek de website van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen voor meer informatie over gebruik van proefdieren voor wetenschappelijk onderzoek. Hier is ook het jaarverslag van de dierexperimentencommissie te vinden. Informatie en rapportage over verantwoord proefdiergebruik bij het LUMC vindt op de website van het LUMC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.