Universiteit Leiden

nl en

Leids Instituut voor Chemisch onderzoek

De chemische sector moet blijven vernieuwen voor een duurzamere en gezondere samenleving. De onderzoekers van het Leids Instituut voor Chemisch onderzoek (LIC) dragen daaraan met hun onderzoek en onderwijs bij door in te zetten op de thema’s duurzaamheid, energie en gezondheid.

Nieuwsgierigheid

De LIC-onderzoekers werken vanuit hun fundamentele nieuwsgierigheid. Ze zoeken en vinden oplossingen voor chemische problemen vanuit een vrijheid om aan eigen, unieke ideeën te werken. Dat dit resulteert in baanbrekende ideeën wordt weerspiegeld in het succes van de LIC-onderzoekers in het verwerven van persoonsgebonden nationale en Europese subsidies.

Theorie en experiment

Kenmerkend voor het Leids chemie-onderzoek is de koppeling tussen theorie en methode. Goede modellen ondersteunen het experiment, en experimentele uitkomsten worden verklaard met theoretische modellen. Deze aanpak wordt ingezet binnen twee thema’s: ’Chemische Biologie’ en ‘Energie en Duurzaamheid’.

‘De kwaliteit van het onderzoek binnen zowel het thema Chemische Biologie als Energie en Duurzaamheid is excellent en behoort tot de wereldtop.’

Research Assessment 2010-2015 Leiden Institute of Chemistry
 

Biologische vraagstukken

Binnen het thema ‘Chemische Biologie’ gebruiken de onderzoekers een chemische benadering om oplossingen te vinden voor biologische vraagstukken. Een voorbeeld hiervoor is de bestudering van het biologische proces achter een ziekte. De onderzoekers willen een beter moleculair begrip krijgen van de biologische processen die leiden tot ziekten, zoals erfelijke aandoeningen en neurodegeneratieve ziektes. Onze chemici werken dus nauw samen met het LUMC en met andere instituten binnen de Science faculteit, zoals het LACDR.

De expertise van het instituut trekt de aandacht van bedrijven die actief zijn binnen de geneesmiddelenontwikkeling, waarbij ze met name geïnteresseerd zijn in de door Leidse onderzoekers ontwikkelde methodes om biologische processen in ziekte en gezondheid te bestuderen, ook in de aanwezigheid van mogelijke geneesmiddelen. De verwachting van deze partijen is dat hierdoor het proces van medicijnontwikkeling versneld kan worden, maar ook dat er nieuwe, precieze diagnostische methodes ontwikkeld kunnen worden.

Duurzame aanpak van energie en chemische processen

Binnen het thema ‘Energie en Duurzaamheid’ willen de LIC-onderzoekers nieuwe materialen en processen ontwikkelen die nodig zijn voor de overgang van fossiele brandstoffen voor zowel energie als chemische producten naar duurzame alternatieven. Aandachtspunten zijn onder meer de ontwikkeling van katalysatoren voor het reduceren van CO2, het splitsen van water voor de productie van waterstof als duurzame brandstof en het omzetten van organische verbindingen in complexere verbindingen zonder dat daarbij afval ontstaat. Dit laatste deel van het onderzoek is belangrijk voor de verduurzaming van de chemische industrie.

De LIC-onderzoekers zien waterstof en koolstofdioxide (CO2) als belangrijke alternatieve energiedragers. Waterstofgas kan bijvoorbeeld als brandstof voor auto’s worden gebruikt en uit CO2 verkregen koolwaterstoffen als grondstof voor de chemische industrie. Binnen dit onderzoek, en in samenwerking met de grote chemie-en energiebedrijven, wordt elektrolyse (chemische reactie onder invloed van stroom) gebruikt om water zo efficiënt mogelijk te reduceren naar waterstof, en CO2 naar koolwaterstoffen. Dit voorbeeld laat zien dat nieuwsgierigheidsgedreven en toepassing onderdeel zijn van een-en-dezelfde kennisketen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.