Universiteit Leiden

nl en

Archaeological Heritage and Society

Medewerkers en studenten van het departement Archaeological Heritage and Society van de Faculteit Archeologie onderzoeken welke rol het verleden kan spelen in moderne samenlevingen. Zij willen meer weten over de relaties tussen verleden en heden, en de rol die erfgoed daarbij speelt.

De Leidse archeologen werken samen met de TU Delft en de Erasmus Universiteit in het gezamenlijke Centre for Global Heritage and Development. In die interdisciplinariteit kunnen vragen worden beantwoord die voor alleen de Leidse onderzoekers niet te beantwoorden zijn. De focus ligt op drie thema’s: Heritage & Environment, Identity, en Heritage under Threat.

Reflectie op het verleden

Het onderzoek van dit Leidse departement is uniek voor Nederland en de rest van de wereld. De archeologen buigen zich, met aan de antropologie en sociologie grenzende methodes, over de relevantie van het verleden voor het heden. Daarbij reflecteren ze op ideeën en gebruiken van vroeger en de toepassingen en interpretaties daarvan in het heden. 
De opgedane kennis brengen ze naar buiten via vele wetenschappelijke publicaties, maar ook door tentoonstellingen, interviews met tv, radio, dagbladen en via voor iedereen toegankelijke MOOC.

Vier onderzoekslijnen

Archaeological Heritage and Society kent vier onderzoekslijnen:

  • Archaeological Heritage Management
  • The Heritage and Rights of Indigenous Peoples
  • Landscape, Heritage and Governance
  • Museum Studies 

De onderzoekers zijn niet gebonden aan één lijn, maar wisselen tussen de verschillende onderwerpen.

Binnen Archaeological Heritage Management bestuderen de onderzoekers identificatie, bescherming, beheer en behoud van archeologische locaties en bronnen wereldwijd. Ze zoeken daarbij naar optimale manieren van beheer door het identificeren van verschillende belanghebbende groepen, het creëren van wederzijds begrip en het zoeken naar balans en afstemming tussen verschillende belangen. Van wie is ons erfgoed en hoe kan iedereen er nut en plezier aan beleven?

Lokale gemeenschappen

Voor de groep rond Heritage and Rights of Indigenous Peoples ligt de focus op het levende erfgoed van inheemse volkeren en het behoud ervan. Daarbij wordt het verleden en heden binnen lokale gemeenschappen met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt plaats mét inheemse volkeren. Zo zette een van de onderzoekers zich in voor de revitalisering van inheemse talen in Mexico, specifiek die van de Maya, door middel van films, boeken en andere uitingen.

Historisch landgebruik

Landscape, heritage and governance is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbinnen onder meer de vakgebieden archeologie, culturele geografie en omgevingswetenschappen samenkomen. Dit onderzoek richt zich op eeuwenoude processen bij de vorming van het fysieke landschap. Ook wordt gekeken naar het landschap als concept en de verandering die dat ondergaan heeft in ons verleden. 

Relevantie van musea

De onderzoekers van de onderzoekslijn Museum Studies bestuderen museumpraktijken vanuit archeologisch, historisch en antropologisch perspectief. Daarbij gaat het onder meer om het verzamelen, de geschiedenis en het belang van museumcollecties. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.