Universiteit Leiden

nl en

Over ons onderzoek

Ons onderzoek kent een stevige disciplinaire basis binnen een breed scala van wetenschapsgebieden.

Vanuit deze basis verrichten onderzoekers zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek. Zij staan in nauw contact met de samenleving en laten zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst, die zij vertalen naar fundamentele onderzoeksvragen.

Zo is de Nationale Wetenschapsagenda van de Rijksoverheid een krachtige agenda voor ons wetenschappelijk onderzoek in Leiden en Den Haag. Ook de agenda van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals, wordt steeds meer richtinggevend voor ons onderzoek. Dat is heel goed te zien in de stad Den Haag, dat immers na New York en Genève de derde VN-stad van de wereld is.

Impact van ons onderzoek

De resultaten van ons onderzoek hebben invloed op de samenleving. Met kennis proberen we de samenleving te verbeteren en een bijdrage leveren aan maatschappelijk debat en politieke beleidsvorming. 

Meer over onze impact

Organisatie

De Universiteit Leiden is grosso modo disciplinair georganiseerd, een model dat kenmerkend is voor onderzoeksuniversiteiten wereldwijd. Maar veel ingewikkelde vragen waarvoor de wereld staat, vereisen samenwerking tussen onderzoekers uit die verschillende disciplines. De Universiteit Leiden stimuleert die samenwerking op tal van manieren. Soms doen we dat door de oprichting van interdisciplinaire centra, zoals het Leiden Centre for Brain and Cognition, en soms door extra geld aan interfacultaire samenwerking toe te kennen.

Onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en collecties

Onze onderzoeksinfrastructuur, faciliteiten en collecties behoren tot de beste ter wereld. Zij bepalen in hoge mate ons succes en onze wetenschappelijke en maatschappelijke impact. En waar onze universiteit nationaal of internationaal een unieke positie inneemt, gaan wij met extra zorgvuldigheid om met soms kwetsbare wetenschapsgebieden en wetenschappelijke collecties.

Stimulering van onderzoek

Van 2010 tot en met 2018 heeft de universiteit geïnvesteerd in elf zogenoemde profileringsgebieden. Die waren bedoeld om netwerken te bouwen en samenwerking over de grenzen van disciplines heen te bevorderen. Deze acht jaar durende impuls heeft de onderlinge samenwerking veel goed gedaan. In de periode na 2018 is het aan de  faculteiten en instituten om al dan niet door te gaan met een extra financiële stimulering. En daarmee is de universiteit als geheel weer in de gelegenheid nieuwe, soms actuelere, samenwerkingen een bijzondere stimulans te geven.

Samenwerking met Delft en Rotterdam

Ook in de samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit wordt flink geïnvesteerd. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking in het kader van Medical Delta, op het terrein van de Life Sciences, Gezondheid en Technologie, en de samenwerking via het gezamenlijke Centre of Sustainability.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie