Universiteit Leiden

nl en

Vacature

Promovendus "Life in Prison: The role of Food, Food choices and Cooking in Detention" (1,0 FTE)

Vacaturenr.
14815
Functie-categorie
Wetenschappelijke functies
Omvang (fte)
1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
23 april 2024
Sluitingsdatum
12 mei 2024 Vacature gesloten

Bij de Universiteit Leiden is een vacature voor een promovendus:


Promovendus "Life in Prison: The role of Food, Food choices and Cooking in Detention" (1,0 FTE)

Vacaturenummer 14815

Achtergrond onderzoek
Onderzoek naar voeding in detentie wijst uit dat voeding en de wijze waarop voeding verstrekt wordt meer is dan eenvoudigweg voldoen aan een eerste levensbehoefte van gedetineerden. Recente overzichtsstudies van onderzoek naar voeding in detentie laten zien dat voeding, voedselverstrekking, en mogelijkheden om zelf maaltijden te bereiden gerelateerd zijn aan verschillende aspecten van het leefklimaat in detentie, zoals het fysiek en mentaal welbevinden van gedetineerden, en dat het kunnen bereiden van voedsel bijdraagt aan een zinvolle dagbesteding. Voedingsstudies tonen bovendien aan dat eten een belangrijk onderdeel van onze (culturele) identiteit kan vormen, en dat maaltijden en mogelijke keuzes in maaltijden kunnen voorzien in de basale behoefte tot zelfbepaling, autonomie en zelfwaardering van mensen. Tot slot heeft voeding ook een belangrijke sociale component. Enerzijds kunnen de wijze van voedselverstrekking en voedselbereiding bijdragen aan een sociaal leefklimaat waarin normalisatie en zelfredzaamheid centraal staan. Anderzijds wordt in de literatuur ook beschreven hoe voedingspraktijken (machts)relaties tussen gedetineerden kunnen reflecteren, en kan de wijze van voedselverstrekking ongelijkheid in de hand werken.


Sinds 2022 monitort de Universiteit Leiden, in het onderzoeksproject “Voeding in Detentie”, dat zij in opdracht van en in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) uitvoert, de nieuwe manier van voedselverstrekking in Nederlandse gevangenissen. Deze nieuwe manier van voedselverstrekking is erop gericht om een aantal belangrijke tekortkomingen in de oude situatie te verhelpen, in het bijzonder waar het gaat om de door de gedetineerden ervaren kwaliteit van het voedsel en – daarvan niet los te zien – de mate van voedselverspilling. Bij het leveren van de voeding voor gedetineerden wordt er onder meer naar gestreefd dat elke gedetineerde elke dag voldoende, gezond eten krijgt aangeboden, de verspilling van voeding geminimaliseerd wordt, en de levering van voeding plaats vindt volgens een simpel en efficiënt proces, zodat de gedetineerde elke dag krijgt wat hij/zij verwacht. Bovendien is het streven dat gedetineerden – binnen de beperkingen van de faciliteiten die de inrichting biedt – zelf een keuze hebben tussen een kant-en-klaar maaltijd of een pakket met losse ingrediënten, waarmee zij zelf een maaltijd kunnen bereiden.


Vacature Promovendus
Binnen dit onderzoeksproject is er plaats voor een promovendus voor de periode van 4 jaar. De startdatum is liefst zo spoedig mogelijk, maar uiteraard in goed overleg.


De promovendus zal werkzaam zijn binnen het grotere onderzoeksteam van de Voeding in Detentie Studie, en deel uitmaken van een team van andere PhD’s en ervaren gevangenisonderzoekers.


Naast inhoudelijke onderzoekstaken zal de promovendus verantwoordelijk zijn voor de verwerking, analyse, en rapportage van de (kwantitatieve en kwalitatieve) onderzoeksdata. Het verzorgen van onderwijs voor de afdeling Criminologie, alsmede het volgen van een opleidingstraject behoort ook tot de taken van promovendi.


Profiel:

 • Je beschikt over een afgeronde universitaire masteropleiding in een Sociale Wetenschap (zoals Criminologie, Sociologie, Psychologie, of gerelateerde discipline (bijvoorbeeld Voeding en Gezondheid);
 • Je hebt talent voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • Je hebt sterke communicatieve- en organisatorische vaardigheden;
 • Je hebt aantoonbaar belangstelling voor detentie en haar doelgroep;
 • Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met statistische software (bijv. SPSS, Stata, en R);
 • Je beschikt over een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

De faculteit
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is gevestigd in Leiden en Den Haag en is met ruim 6.500 studenten en ongeveer 1.000 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland. De faculteit richt zich op innovatief multidisciplinair onderzoek en een steeds vernieuwend onderwijsaanbod aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Onze faculteit is groot genoeg om nationaal en internationaal het verschil te maken en klein genoeg om persoonlijk onderwijs te bieden. Zo leveren we dagelijks een bijdrage aan een veilige en duurzame wereld. Impact met recht! Zie voor meer informatie https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid.


De afdeling
De afdeling Criminologie van het Instituut Strafrecht & Criminologie aan de Universiteit Leiden verzorgt onderwijs in de bacheloropleidingen Criminologie en Rechtsgeleerdheid, in de masteropleidingen Forensische Criminologie en Veiligheidsbeleid en in de Engelstalige masteropleiding Criminal Justice. Het (inter)nationale onderzoek heeft een rijke traditie op het gebied van gevangenisonderzoek, en is voor een belangrijk deel ingebed in het facultaire onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability and Effectivity(zie: Criminal Justice: Maatschappelijk effectieve strafrechtspleging 2023-2029 - Universiteit Leiden).


Wij bieden

 • Een fulltime functie als promovendus (38 uur per week) voor minimaal één jaar, met (bij goed functioneren) verlenging van drie jaar;
 • Een uitdagende, enthousiaste en collegiale werkomgeving;
 • Een opleidingsprogramma voor PhD’s;
 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2770,- en maximaal € 3539,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal P);
 • Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op https://www.universiteitleiden.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure-en-arbeidsvoorwaarden.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie of het Voeding in Detentie Project kunt u contact opnemen met prof. dr. P.(Paul) Nieuwbeerta, email: p.nieuwbeerta@law.leidenuniv.nl, afdeling Criminologie, Universiteit Leiden.


Meer informatie over de Universiteit Leiden vindt u op https://www.universiteitleiden.nl. Voor informatie over onderzoeksprogramma’s van de Graduate School of Legal Studies via https://www.law.leidenuniv.nl/onderzoek/. Voor meer informatie over promoveren in Leiden: PhD candidates - Leiden University (universiteitleiden.nl).


Solliciteren
U kunt online solliciteren via de button 'Solliciteren' in ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met uiterlijk zondag 12 mei 2024 worden gericht aan mw. S. Mattheus. Eerste gesprekken zullen op vrijdag 17 mei 2024 worden gehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.